hfst 1 (414)

Sortie

Question 1 of 1

  Temps Restant


0
121858
0
120
block

Appuyez sur la carte pour la retourner.

Als we het verleden willen onderzoeken, moeten we de sporen die zijn overge bleven on derzoeken. Uit deze sporen putten wij onze historische kennis. wat kunnen deze Sporen zijn?

1 schriftelijke stukken........ 2 materiele resten..... 3 overleveringen..... 4 orale/beeldbronnen

Avez-vous bien compris?

121859
0
120
none