Čeština

Sortie

Question 1 of 1

  Temps Restant


0
446378
0
60
block

Appuyez sur la carte pour la retourner.

lyrická báseň o 2x4veršových a 2x3veršových slok (strof) spojených společnými rýmy

sonet

Avez-vous bien compris?

446380
0
60
none