1)საგამოცდო ტესტები საქართველოს საარჩევნო კოდექსიდან

Salida

Pregunta 1 of 1

  Tiempo Restante


0 [{"id":303345,"quiz_id":"15437","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-10-19 12:53:37","updated_at":"2017-10-23 10:50:23","questionName":"\u10e1\u10d0\u10dd\u10da\u10e5\u10dd \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10d7\u10d0\u10d5\u10db\u10ef\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10e0\u10d4 \u10d8\u10d0\u10eb\u10d4\u10db \u10d2\u10d0\u10d3\u10d0\u10ec\u10e7\u10d5\u10d8\u10e2\u10d0, \u10e0\u10dd\u10db \u10dd\u10ef\u10d0\u10ee\u10e3\u10e0\u10d8 \u10de\u10d8\u10e0\u10dd\u10d1\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d2\u10d0\u10db\u10dd \u10d2\u10d0\u10d3\u10d0\u10db\u10d3\u10d2\u10d0\u10e0\u10d8\u10e7\u10dd \u10d3\u10d0\u10d9\u10d0\u10d5\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10d8 \u10d7\u10d0\u10dc\u10d0\u10db\u10d3\u10d4\u10d1\u10dd\u10d1\u10d8\u10d3\u10d0\u10dc. \u10d7\u10d0\u10dc\u10d0\u10db\u10d3\u10d4\u10d1\u10dd\u10d1\u10d8\u10d3\u10d0\u10dc \u10d2\u10d0\u10d3\u10d0\u10d3\u10d2\u10dd\u10db\u10d8\u10e1 \u10db\u10dd\u10d7\u10ee\u10dd\u10d5\u10dc\u10d8\u10d7 \u10db\u10d0\u10dc \u10d2\u10d0\u10dc\u10ea\u10ee\u10d0\u10d3\u10d4\u10d1\u10d8\u10d7 \u10db\u10d8\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10d0 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1. \u10e1\u10ec\u10dd\u10e0\u10d0\u10d3 \u10db\u10dd\u10d8\u10e5\u10ea\u10d0 \u10d7\u10e3 \u10d0\u10e0\u10d0 \u10d8\u10d0\u10eb\u10d4?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":49,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":303357,"quiz_id":"15437","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-10-19 13:02:15","updated_at":"2017-10-23 10:50:23","questionName":"\u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8 \u10db\u10e1\u10ef\u10d4\u10da\u10dd\u10d1\u10d0\u10d0 \u10e1\u10ec\u10dd\u10e0\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":59,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":303350,"quiz_id":"15437","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-10-19 12:56:33","updated_at":"2017-10-23 10:50:23","questionName":"\u10e1\u10d0\u10e3\u10d1\u10dc\u10dd \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10d7\u10d0\u10d5\u10db\u10ef\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10e0\u10d4 \u10d1\u10d0\u10d1\u10d0\u10e8\u10d5\u10d8\u10da\u10db\u10d0 \u10d2\u10d0\u10d3\u10d0\u10ec\u10e7\u10d5\u10d8\u10e2\u10d0, \u10e0\u10dd\u10db \u10dd\u10ef\u10d0\u10ee\u10e3\u10e0\u10d8 \u10de\u10d8\u10e0\u10dd\u10d1\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d2\u10d0\u10db\u10dd \u10d2\u10d0\u10d3\u10d0\u10db\u10d3\u10d2\u10d0\u10e0\u10d8\u10e7\u10dd \u10d3\u10d0\u10d9\u10d0\u10d5\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10d8 \u10d7\u10d0\u10dc\u10d0\u10db\u10d3\u10d4\u10d1\u10dd\u10d1\u10d8\u10d3\u10d0\u10dc. \u10d7\u10d0\u10dc\u10d0\u10db\u10d3\u10d4\u10d1\u10dd\u10d1\u10d8\u10d3\u10d0\u10dc \u10d2\u10d0\u10d3\u10d0\u10d3\u10d2\u10dd\u10db\u10d8\u10e1 \u10db\u10dd\u10d7\u10ee\u10dd\u10d5\u10dc\u10d8\u10d7 \u10db\u10d0\u10dc \u10d2\u10d0\u10dc\u10ea\u10ee\u10d0\u10d3\u10d4\u10d1\u10d8\u10d7 \u10db\u10d8\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10d0 \u10e1\u10d0\u10dd\u10da\u10e5\u10dd \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10d7\u10d0\u10d5\u10db\u10ef\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10e0\u10d4\u10e1. \u10e1\u10ec\u10dd\u10e0\u10d0\u10d3 \u10db\u10dd\u10d8\u10e5\u10ea\u10d0 \u10d7\u10e3 \u10d0\u10e0\u10d0 \u10d1\u10d0\u10d1\u10d0\u10e8\u10d5\u10d8\u10da\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":52,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":303319,"quiz_id":"15437","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-10-19 12:51:19","updated_at":"2017-10-23 10:50:23","questionName":"\u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10d7\u10d0\u10d5\u10db\u10ef\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10e0\u10d4 \u10e1\u10d0\u10da\u10d8\u10d0\u10db \u10d2\u10d0\u10d3\u10d0\u10ec\u10e7\u10d5\u10d8\u10e2\u10d0 \u10e0\u10dd\u10db \u10dd\u10ef\u10d0\u10ee\u10e3\u10e0\u10d8 \u10de\u10d8\u10e0\u10dd\u10d1\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d2\u10d0\u10db\u10dd \u10d2\u10d0\u10d3\u10d0\u10db\u10d3\u10d2\u10d0\u10e0\u10d8\u10e7\u10dd \u10d3\u10d0\u10d9\u10d0\u10d5\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10d8 \u10d7\u10d0\u10dc\u10d0\u10db\u10d3\u10d4\u10d1\u10dd\u10d1\u10d8\u10d3\u10d0\u10dc. \u10d7\u10d0\u10dc\u10d0\u10db\u10d3\u10d4\u10d1\u10dd\u10d1\u10d8\u10d3\u10d0\u10dc \u10d2\u10d0\u10d3\u10d0\u10d3\u10d2\u10dd\u10db\u10d8\u10e1 \u10db\u10dd\u10d7\u10ee\u10dd\u10d5\u10dc\u10d8\u10d7 \u10db\u10d0\u10dc \u10d2\u10d0\u10dc\u10ea\u10ee\u10d0\u10d3\u10d4\u10d1\u10d8\u10d7 \u10db\u10d8\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10d0 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1. \u10e1\u10ec\u10dd\u10e0\u10d0\u10d3 \u10db\u10dd\u10d8\u10e5\u10ea\u10d0 \u10d7\u10e3 \u10d0\u10e0\u10d0 \u10e1\u10d0\u10da\u10d8\u10d0?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":46,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":303343,"quiz_id":"15437","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-10-19 12:52:03","updated_at":"2017-10-23 10:50:23","questionName":"\u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10d7\u10d0\u10d5\u10db\u10ef\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10e0\u10d8\u10e1 \u10db\u10dd\u10d0\u10d3\u10d2\u10d8\u10da\u10d4 \u10ee\u10d0\u10e1\u10d0\u10d8\u10d0\u10db \u10d2\u10d0\u10d3\u10d0\u10ec\u10e7\u10d5\u10d8\u10e2\u10d0, \u10e0\u10dd\u10db \u10dd\u10ef\u10d0\u10ee\u10e3\u10e0\u10d8 \u10de\u10d8\u10e0\u10dd\u10d1\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d2\u10d0\u10db\u10dd \u10d2\u10d0\u10d3\u10d0\u10db\u10d3\u10d2\u10d0\u10e0\u10d8\u10e7\u10dd \u10d3\u10d0\u10d9\u10d0\u10d5\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10d8 \u10d7\u10d0\u10dc\u10d0\u10db\u10d3\u10d4\u10d1\u10dd\u10d1\u10d8\u10d3\u10d0\u10dc. \u10d7\u10d0\u10dc\u10d0\u10db\u10d3\u10d4\u10d1\u10dd\u10d1\u10d8\u10d3\u10d0\u10dc \u10d2\u10d0\u10d3\u10d0\u10d3\u10d2\u10dd\u10db\u10d8\u10e1 \u10db\u10dd\u10d7\u10ee\u10dd\u10d5\u10dc\u10d8\u10d7 \u10db\u10d0\u10dc \u10d2\u10d0\u10dc\u10ea\u10ee\u10d0\u10d3\u10d4\u10d1\u10d8\u10d7 \u10db\u10d8\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10d0 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1. \u10e1\u10ec\u10dd\u10e0\u10d0\u10d3 \u10db\u10dd\u10d8\u10e5\u10ea\u10d0 \u10d7\u10e3 \u10d0\u10e0\u10d0 \u10ee\u10d0\u10e1\u10d0\u10d8\u10d0?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":47,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":303355,"quiz_id":"15437","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-10-19 13:00:41","updated_at":"2017-10-23 10:50:23","questionName":"\u10e0\u10d0 \u10e1\u10d0\u10ee\u10d8\u10e1 \u10e1\u10d0\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10da\u10d4\u10d1\u10e0\u10d8\u10d5\u10d8 \u10d0\u10e5\u10e2\u10d8\u10d7 \u10d7\u10d0\u10d5\u10d8\u10e1\u10e3\u10e4\u10da\u10d3\u10d4\u10d1\u10d0 \u10d3\u10d0\u10d9\u10d0\u10d5\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10d8 \u10d7\u10d0\u10dc\u10d0\u10db\u10d3\u10d4\u10d1\u10dd\u10d1\u10d8\u10d3\u10d0\u10dc \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10d7\u10d0\u10d5\u10db\u10ef\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10e0\u10d8\u10e1 \u10db\u10dd\u10d0\u10d3\u10d2\u10d8\u10da\u10d4?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":57,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":303352,"quiz_id":"15437","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-10-19 12:58:14","updated_at":"2017-10-23 10:50:23","questionName":"\u10e1\u10d0\u10e3\u10d1\u10dc\u10dd \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10db\u10d3\u10d8\u10d5\u10d0\u10dc\u10db\u10d0 \u10d9\u10d0\u10ed\u10d8\u10e3\u10e0\u10db\u10d0 \u10d2\u10d0\u10d3\u10d0\u10ec\u10e7\u10d5\u10d8\u10e2\u10d0, \u10e0\u10dd\u10db \u10dd\u10ef\u10d0\u10ee\u10e3\u10e0\u10d8 \u10de\u10d8\u10e0\u10dd\u10d1\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d2\u10d0\u10db\u10dd \u10d2\u10d0\u10d3\u10d0\u10db\u10d3\u10d2\u10d0\u10e0\u10d8\u10e7\u10dd \u10d3\u10d0\u10d9\u10d0\u10d5\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10d8 \u10d7\u10d0\u10dc\u10d0\u10db\u10d3\u10d4\u10d1\u10dd\u10d1\u10d8\u10d3\u10d0\u10dc. \u10d7\u10d0\u10dc\u10d0\u10db\u10d3\u10d4\u10d1\u10dd\u10d1\u10d8\u10d3\u10d0\u10dc \u10d2\u10d0\u10d3\u10d0\u10d3\u10d2\u10dd\u10db\u10d8\u10e1 \u10db\u10dd\u10d7\u10ee\u10dd\u10d5\u10dc\u10d8\u10d7 \u10db\u10d0\u10dc \u10d2\u10d0\u10dc\u10ea\u10ee\u10d0\u10d3\u10d4\u10d1\u10d8\u10d7 \u10db\u10d8\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10d0 \u10e1\u10d0\u10e3\u10d1\u10dc\u10dd \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d0\u10e1. \u10e1\u10ec\u10dd\u10e0\u10d0\u10d3 \u10db\u10dd\u10d8\u10e5\u10ea\u10d0 \u10d7\u10e3 \u10d0\u10e0\u10d0 \u10d9\u10d0\u10ed\u10d8\u10e3\u10e0\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":54,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":303344,"quiz_id":"15437","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-10-19 12:52:52","updated_at":"2017-10-23 10:50:23","questionName":"\u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10db\u10d3\u10d8\u10d5\u10d0\u10dc\u10db\u10d0 \u10d9\u10d0\u10dc\u10d9\u10d8\u10d0\u10db \u10d2\u10d0\u10d3\u10d0\u10ec\u10e7\u10d5\u10d8\u10e2\u10d0, \u10e0\u10dd\u10db \u10dd\u10ef\u10d0\u10ee\u10e3\u10e0\u10d8 \u10de\u10d8\u10e0\u10dd\u10d1\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d2\u10d0\u10db\u10dd \u10d2\u10d0\u10d3\u10d0\u10db\u10d3\u10d2\u10d0\u10e0\u10d8\u10e7\u10dd \u10d3\u10d0\u10d9\u10d0\u10d5\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10d8 \u10d7\u10d0\u10dc\u10d0\u10db\u10d3\u10d4\u10d1\u10dd\u10d1\u10d8\u10d3\u10d0\u10dc. \u10d7\u10d0\u10dc\u10d0\u10db\u10d3\u10d4\u10d1\u10dd\u10d1\u10d8\u10d3\u10d0\u10dc \u10d2\u10d0\u10d3\u10d0\u10d3\u10d2\u10dd\u10db\u10d8\u10e1 \u10db\u10dd\u10d7\u10ee\u10dd\u10d5\u10dc\u10d8\u10d7 \u10db\u10d0\u10dc \u10d2\u10d0\u10dc\u10ea\u10ee\u10d0\u10d3\u10d4\u10d1\u10d8\u10d7 \u10db\u10d8\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10d0 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10d7\u10d0\u10d5\u10db\u10ef\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10e0\u10d4\u10e1. \u10e1\u10ec\u10dd\u10e0\u10d0\u10d3 \u10db\u10dd\u10d8\u10e5\u10ea\u10d0 \u10d7\u10e3 \u10d0\u10e0\u10d0 \u10d9\u10d0\u10dc\u10d9\u10d8\u10d0?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":48,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":303347,"quiz_id":"15437","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-10-19 12:54:22","updated_at":"2017-10-23 10:50:23","questionName":"\u10e1\u10d0\u10dd\u10da\u10e5\u10dd \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10d7\u10d0\u10d5\u10db\u10ef\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10e0\u10d8\u10e1 \u10db\u10dd\u10d0\u10d3\u10d2\u10d8\u10da\u10d4 \u10e1\u10ee\u10d8\u10e0\u10e2\u10da\u10d0\u10eb\u10d4\u10db \u10d2\u10d0\u10d3\u10d0\u10ec\u10e7\u10d5\u10d8\u10e2\u10d0, \u10e0\u10dd\u10db \u10dd\u10ef\u10d0\u10ee\u10e3\u10e0\u10d8 \u10de\u10d8\u10e0\u10dd\u10d1\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d2\u10d0\u10db\u10dd \u10d2\u10d0\u10d3\u10d0\u10db\u10d3\u10d2\u10d0\u10e0\u10d8\u10e7\u10dd \u10d3\u10d0\u10d9\u10d0\u10d5\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10d8 \u10d7\u10d0\u10dc\u10d0\u10db\u10d3\u10d4\u10d1\u10dd\u10d1\u10d8\u10d3\u10d0\u10dc. \u10d7\u10d0\u10dc\u10d0\u10db\u10d3\u10d4\u10d1\u10dd\u10d1\u10d8\u10d3\u10d0\u10dc \u10d2\u10d0\u10d3\u10d0\u10d3\u10d2\u10dd\u10db\u10d8\u10e1 \u10db\u10dd\u10d7\u10ee\u10dd\u10d5\u10dc\u10d8\u10d7 \u10db\u10d0\u10dc \u10d2\u10d0\u10dc\u10ea\u10ee\u10d0\u10d3\u10d4\u10d1\u10d8\u10d7 \u10db\u10d8\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10d0 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1. \u10e1\u10ec\u10dd\u10e0\u10d0\u10d3 \u10db\u10dd\u10d8\u10e5\u10ea\u10d0 \u10d7\u10e3 \u10d0\u10e0\u10d0 \u10e1\u10ee\u10d8\u10e0\u10e2\u10da\u10d0\u10eb\u10d4?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":50,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":303318,"quiz_id":"15437","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-10-19 12:50:28","updated_at":"2017-10-23 10:50:23","questionName":"\u10e9\u10d0\u10db\u10dd\u10d7\u10d5\u10da\u10d8\u10da\u10d7\u10d0\u10d2\u10d0\u10dc \u10e0\u10d0 \u10e8\u10d4\u10db\u10d7\u10ee\u10d5\u10d4\u10d5\u10d0\u10e8\u10d8 \u10e8\u10d4\u10e7\u10d0\u10d5\u10d7 \u10d0\u10db\u10dd\u10db\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10d4\u10da\u10d8 \u10d2\u10d0\u10d3\u10d0\u10e1\u10d0\u10e2\u10d0\u10dc\u10d8 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10e7\u10e3\u10d7\u10d8\u10e1 \u10e1\u10d8\u10d0\u10e8\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":45,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":303354,"quiz_id":"15437","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-10-19 12:59:50","updated_at":"2017-10-23 10:50:23","questionName":"\u10e0\u10d0 \u10e1\u10d0\u10ee\u10d8\u10e1 \u10e1\u10d0\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10da\u10d4\u10d1\u10e0\u10d8\u10d5\u10d8 \u10d0\u10e5\u10e2\u10d8\u10d7 \u10d7\u10d0\u10d5\u10d8\u10e1\u10e3\u10e4\u10da\u10d3\u10d4\u10d1\u10d0 \u10d3\u10d0\u10d9\u10d0\u10d5\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10d8 \u10d7\u10d0\u10dc\u10d0\u10db\u10d3\u10d4\u10d1\u10dd\u10d1\u10d8\u10d3\u10d0\u10dc \u10e1\u10d0\u10dd\u10da\u10e5\u10dd \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10d7\u10d0\u10d5\u10db\u10ef\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10e0\u10d4?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":56,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":303351,"quiz_id":"15437","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-10-19 12:57:17","updated_at":"2017-10-23 10:50:23","questionName":"\u10e1\u10d0\u10e3\u10d1\u10dc\u10dd \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10d7\u10d0\u10d5\u10db\u10ef\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10e0\u10d8\u10e1 \u10db\u10dd\u10d0\u10d3\u10d2\u10d8\u10da\u10d4 \u10d2\u10dd\u10d2\u10d0\u10e8\u10d5\u10d8\u10da\u10db\u10d0 \u10d2\u10d0\u10d3\u10d0\u10ec\u10e7\u10d5\u10d8\u10e2\u10d0, \u10e0\u10dd\u10db \u10dd\u10ef\u10d0\u10ee\u10e3\u10e0\u10d8 \u10de\u10d8\u10e0\u10dd\u10d1\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d2\u10d0\u10db\u10dd \u10d2\u10d0\u10d3\u10d0\u10db\u10d3\u10d2\u10d0\u10e0\u10d8\u10e7\u10dd \u10d3\u10d0\u10d9\u10d0\u10d5\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10d8 \u10d7\u10d0\u10dc\u10d0\u10db\u10d3\u10d4\u10d1\u10dd\u10d1\u10d8\u10d3\u10d0\u10dc. \u10d7\u10d0\u10dc\u10d0\u10db\u10d3\u10d4\u10d1\u10dd\u10d1\u10d8\u10d3\u10d0\u10dc \u10d2\u10d0\u10d3\u10d0\u10d3\u10d2\u10dd\u10db\u10d8\u10e1 \u10db\u10dd\u10d7\u10ee\u10dd\u10d5\u10dc\u10d8\u10d7 \u10db\u10d0\u10dc \u10d2\u10d0\u10dc\u10ea\u10ee\u10d0\u10d3\u10d4\u10d1\u10d8\u10d7 \u10db\u10d8\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10d0 \u10e1\u10d0\u10e3\u10d1\u10dc\u10dd \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10d7\u10d0\u10d5\u10db\u10ef\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10e0\u10d4\u10e1. \u10e1\u10ec\u10dd\u10e0\u10d0\u10d3 \u10db\u10dd\u10d8\u10e5\u10ea\u10d0 \u10d7\u10e3 \u10d0\u10e0\u10d0 \u10d2\u10dd\u10d2\u10d0\u10e8\u10d5\u10d8\u10da\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":53,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":303356,"quiz_id":"15437","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-10-19 13:01:30","updated_at":"2017-10-23 10:50:23","questionName":"\u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8 \u10e3\u10ec\u10e7\u10d4\u10d1\u10d0 \u10d3\u10d0 \u10e0\u10d0 \u10e4\u10dd\u10e0\u10db\u10d8\u10d7 \u10d8\u10e6\u10d4\u10d1\u10e1 \u10ea\u10dc\u10dd\u10d1\u10d0\u10d3, \u10e1\u10d0\u10dd\u10da\u10e5\u10dd \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10e3\u10da\u10d8 \u10ec\u10d4\u10d5\u10e0\u10d8\u10e1 \u10d2\u10d0\u10e0\u10d3\u10d0\u10ea\u10d5\u10d0\u10da\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10e4\u10d0\u10e5\u10e2\u10e1?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":58,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":303348,"quiz_id":"15437","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-10-19 12:55:15","updated_at":"2017-10-23 10:50:23","questionName":"\u10e1\u10d0\u10dd\u10da\u10e5\u10dd \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10db\u10d3\u10d8\u10d5\u10d0\u10dc\u10db\u10d0 \u10ee\u10d5\u10d4\u10d3\u10d4\u10da\u10d8\u10eb\u10d4\u10db \u10d2\u10d0\u10d3\u10d0\u10ec\u10e7\u10d5\u10d8\u10e2\u10d0, \u10e0\u10dd\u10db \u10dd\u10ef\u10d0\u10ee\u10e3\u10e0\u10d8 \u10de\u10d8\u10e0\u10dd\u10d1\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d2\u10d0\u10db\u10dd \u10d2\u10d0\u10d3\u10d0\u10db\u10d3\u10d2\u10d0\u10e0\u10d8\u10e7\u10dd \u10d3\u10d0\u10d9\u10d0\u10d5\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10d8 \u10d7\u10d0\u10dc\u10d0\u10db\u10d3\u10d4\u10d1\u10dd\u10d1\u10d8\u10d3\u10d0\u10dc. \u10d7\u10d0\u10dc\u10d0\u10db\u10d3\u10d4\u10d1\u10dd\u10d1\u10d8\u10d3\u10d0\u10dc \u10d2\u10d0\u10d3\u10d0\u10d3\u10d2\u10dd\u10db\u10d8\u10e1 \u10db\u10dd\u10d7\u10ee\u10dd\u10d5\u10dc\u10d8\u10d7 \u10db\u10d0\u10dc \u10d2\u10d0\u10dc\u10ea\u10ee\u10d0\u10d3\u10d4\u10d1\u10d8\u10d7 \u10db\u10d8\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10d0 \u10e1\u10d0\u10dd\u10da\u10e5\u10dd \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d0\u10e1. \u10e1\u10ec\u10dd\u10e0\u10d0\u10d3 \u10db\u10dd\u10d8\u10e5\u10ea\u10d0 \u10d7\u10e3 \u10d0\u10e0\u10d0 \u10ee\u10d5\u10d4\u10d3\u10d4\u10da\u10d8\u10eb\u10d4?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":51,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":303353,"quiz_id":"15437","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-10-19 12:59:02","updated_at":"2017-10-23 10:50:23","questionName":"\u10e0\u10d0 \u10e1\u10d0\u10ee\u10d8\u10e1 \u10e1\u10d0\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10da\u10d4\u10d1\u10e0\u10d8\u10d5\u10d8 \u10d0\u10e5\u10e2\u10d8\u10d7 \u10d7\u10d0\u10d5\u10d8\u10e1\u10e3\u10e4\u10da\u10d3\u10d4\u10d1\u10d0 \u10d3\u10d0\u10d9\u10d0\u10d5\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10d8 \u10d7\u10d0\u10dc\u10d0\u10db\u10d3\u10d4\u10d1\u10dd\u10d1\u10d8\u10d3\u10d0\u10dc \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10d7\u10d0\u10d5\u10db\u10ef\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10e0\u10d4?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":55,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
303345
0
120
block

საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე იაძემ გადაწყვიტა, რომ ოჯახური პირობების გამო გადამდგარიყო დაკავებული თანამდებობიდან. თანამდებობიდან გადადგომის მოთხოვნით მან განცხადებით მიმართა ცესკოს. სწორად მოიქცა თუ არა იაძე?

Seleccione las respuestas correctas  

(0/0)
303357
0
120
none
303350
0
120
none
303319
0
120
none
303343
0
120
none
303355
0
120
none
303352
0
120
none
303344
0
120
none
303347
0
120
none
303318
0
120
none
303354
0
120
none
303351
0
120
none
303356
0
120
none
303348
0
120
none
303353
0
120
none