hfst 1 (414)

Salida

Pregunta 1 of 1

  Tiempo Restante


0
121858
0
120
block

Presiona la tarjeta para voltearla.

Als we het verleden willen onderzoeken, moeten we de sporen die zijn overge bleven on derzoeken. Uit deze sporen putten wij onze historische kennis. wat kunnen deze Sporen zijn?

1 schriftelijke stukken........ 2 materiele resten..... 3 overleveringen..... 4 orale/beeldbronnen

¿Lo entendiste correctamente?

121859
0
120
none