Allmänt om avtal

Salida

Pregunta 1 of 1

  Tiempo Restante


0 [{"id":69275,"quiz_id":"5335","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-20 16:56:00","updated_at":"2016-05-20 16:57:49","questionName":"Culpa in contractu betyder","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":27,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":69169,"quiz_id":"5335","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-20 15:31:56","updated_at":"2016-05-20 16:57:49","questionName":"Den sk\u00e4liga tiden som g\u00e4ller f\u00f6r acceptfristen bed\u00f6ms med utg\u00e5ngspunkt i vad","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":18,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":69186,"quiz_id":"5335","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-20 15:48:41","updated_at":"2016-05-20 16:57:49","questionName":"En ren accept kan ocks\u00e5 vara","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":22,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":69167,"quiz_id":"5335","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-20 15:27:27","updated_at":"2016-05-20 16:57:49","questionName":"Den legala acceptfristen best\u00e5r dels av","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":17,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":69183,"quiz_id":"5335","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-20 15:46:19","updated_at":"2016-05-20 16:57:49","questionName":"Om acceptgivaren av en f\u00f6r sen accept utg\u00e5r fr\u00e5n att accepten kommit i tid (\u00e4r i god tro om detta), och dessutom acceptmottagaren f\u00f6rst\u00e5r att avgivaren har denna uppfattning (\u00e4r i ond tro), har avtalet","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":21,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":69272,"quiz_id":"5335","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-20 16:53:28","updated_at":"2016-05-20 16:57:49","questionName":"Culpa in contrahendo betyder","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":26,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":69268,"quiz_id":"5335","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-20 16:51:59","updated_at":"2016-05-20 16:57:49","questionName":"\u00c5g\u00e4rder som har till syfte att i f\u00f6rl\u00e4ngningen leda till avtal men som inte \u00e4r bindande anbud \u00e4r","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":25,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":69249,"quiz_id":"5335","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-20 16:40:40","updated_at":"2016-05-20 16:57:49","questionName":"Kravet att anbudsgivaren har f\u00f6r avsikt att binda sig kan preciseras till att det r\u00e4cker att motparten ges","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":24,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":69190,"quiz_id":"5335","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-20 15:52:35","updated_at":"2016-05-20 16:57:49","questionName":"Den som","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":23,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":69117,"quiz_id":"5335","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-20 14:44:28","updated_at":"2016-05-20 16:57:49","questionName":"Den legala acceptfristen i muntliga anbud \u00e4r","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":16,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":69113,"quiz_id":"5335","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-20 14:41:47","updated_at":"2016-05-20 16:57:49","questionName":"Legal acceptfrist \u00e4r en","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":15,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":69172,"quiz_id":"5335","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-20 15:38:06","updated_at":"2016-05-20 16:57:49","questionName":"En f\u00f6r sen accept \u00e4r","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":20,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":69170,"quiz_id":"5335","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-05-20 15:35:00","updated_at":"2016-05-20 16:57:49","questionName":"Om anbudsmottagaren tackar ja, men svaret inte hinner fram i tid, f\u00f6religger en","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"10","questionImagePath":null,"position":19,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
69275
0
600
block

Culpa in contractu betyder

Rellenar los espacios en blanco  

(0/0)

69169
0
600
none
69186
0
600
none
69167
0
600
none
69183
0
600
none
69272
0
600
none
69268
0
600
none
69249
0
600
none
69190
0
600
none
69117
0
600
none
69113
0
600
none
69172
0
600
none
69170
0
600
none