6)საგამოცდო ტესტები საქართველოს საარჩევნო კოდექსიდან

Salida

Pregunta 1 of 1

  Tiempo Restante


0
307793
0
120
block

რომელი მსჯელობაა სწორი?

Seleccione las respuestas correctas  

(0/0)
307794
0
120
none
307795
0
120
none
307796
0
120
none
307797
0
120
none
307798
0
120
none
307799
0
120
none
307800
0
120
none
307801
0
120
none
307802
0
120
none
307803
0
120
none
307804
0
120
none
307805
0
120
none
307806
0
120
none
307807
0
120
none