14)საგამოცდო ტესტები საქართველოს საარჩევნო კოდექსიდან

Salida

Pregunta 1 of 1

  Tiempo Restante


0 [{"id":363344,"quiz_id":"18190","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 16:54:26","updated_at":"2018-01-21 16:54:26","questionName":"\u10d2\u10d0\u10dc\u10ea\u10ee\u10d0\u10d3\u10d4\u10d1\u10d0\/\u10e1\u10d0\u10e9\u10d8\u10d5\u10d0\u10e0\u10e1 \u10ee\u10db\u10d8\u10e1 \u10d3\u10d0\u10d7\u10d5\u10da\u10d8\u10e1\u10d0 \u10d3\u10d0 \u10d9\u10d4\u10dc\u10ed\u10d8\u10e1\u10e7\u10e0\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10d3\u10d4\u10d2\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10ef\u10d0\u10db\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10de\u10e0\u10dd\u10ea\u10d4\u10d3\u10e3\u10e0\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d3\u10e0\u10dd\u10e1 \u10e9\u10d0\u10d3\u10d4\u10dc\u10d8\u10da\u10d8 \u10d3\u10d0\u10e0\u10e6\u10d5\u10d4\u10d5\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10e1\u10d0\u10ee\u10d4\u10d1, \u10e9\u10d0\u10dc\u10d0\u10ec\u10d4\u10e0\u10d7\u10d0 \u10ec\u10d8\u10d2\u10dc\u10e8\u10d8 \u10e0\u10d4\u10d2\u10d8\u10e1\u10e2\u10e0\u10d0\u10ea\u10d8\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10db\u10d3\u10d4\u10d2, \u10e1\u10d0\u10e3\u10d1\u10dc\u10dd \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d0 \u10d6\u10d4\u10db\u10d3\u10d2\u10dd\u10db \u10e1\u10d0\u10dd\u10da\u10e5\u10dd \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d0\u10e1 \u10d2\u10d0\u10d3\u10d0\u10e1\u10ea\u10d4\u10db\u10e1:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363348,"quiz_id":"18190","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 16:57:04","updated_at":"2018-01-21 16:57:04","questionName":"\u10e9\u10d0\u10db\u10dd\u10d7\u10d5\u10da\u10d8\u10da\u10d7\u10d0\u10d2\u10d0\u10dc \u10e0\u10d0 \u10e8\u10d4\u10db\u10d7\u10ee\u10d5\u10d4\u10d5\u10d0\u10e8\u10d8 \u10d2\u10d0\u10e1\u10ea\u10d4\u10db\u10e1 \u10e1\u10d0\u10e3\u10d1\u10dc\u10dd \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d0 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d1\u10d8\u10e3\u10da\u10d4\u10e2\u10d4\u10dc\u10e1\u10d0 (\u10d1\u10d8\u10e3\u10da\u10d4\u10e2\u10d4\u10dc\u10d4\u10d1\u10e1\u10d0) \u10d3\u10d0 \u10e1\u10de\u10d4\u10ea\u10d8\u10d0\u10da\u10e3\u10e0 \u10d9\u10dd\u10dc\u10d5\u10d4\u10e0\u10e2\u10d4\u10d1\u10e1 \u10d0\u10db\u10dd\u10db\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10d4\u10da\u10d7\u10d0 \u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10e1\u10d0\u10e4\u10e3\u10eb\u10d5\u10d4\u10da\u10d6\u10d4:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363357,"quiz_id":"18190","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 17:02:40","updated_at":"2018-01-21 17:02:40","questionName":"\u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8 \u10db\u10dd\u10e1\u10d0\u10d6\u10e0\u10d4\u10d1\u10d0\u10d0 \u10d0\u10e0\u10d0\u10e1\u10ec\u10dd\u10e0\u10d8? \u10e1\u10d0\u10e5\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10e1 \u10ea\u10d4\u10dc\u10e2\u10e0\u10d0\u10da\u10e3\u10e0\u10d8 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d0 \u10d0\u10ef\u10d0\u10db\u10d4\u10d1\u10e1 \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10d3\u10d4\u10d2\u10d4\u10d1\u10e1 \u10d3\u10d0 \u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10e1 \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10d3\u10d4\u10d2\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10db\u10d0\u10ef\u10d0\u10db\u10d4\u10d1\u10d4\u10da \u10dd\u10e5\u10db\u10e1, \u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10e8\u10d8\u10ea \u10d0\u10e6\u10d8\u10dc\u10d8\u10e8\u10dc\u10d4\u10d1\u10d0:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363352,"quiz_id":"18190","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 16:59:33","updated_at":"2018-01-21 16:59:33","questionName":"\u10e1\u10ec\u10dd\u10e0\u10d8\u10d0 \u10d7\u10e3 \u10d0\u10e0\u10d0, \u10e0\u10dd\u10db \u10d2\u10d0\u10d3\u10d0\u10e1\u10d0\u10e2\u10d0\u10dc\u10d8 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10e7\u10e3\u10d7\u10d8\u10e1 \u10db\u10d4\u10e8\u10d5\u10d4\u10dd\u10d1\u10d8\u10d7 \u10d9\u10d4\u10dc\u10ed\u10d8\u10e1\u10e7\u10e0\u10d0 \u10e1\u10e0\u10e3\u10da\u10d3\u10d4\u10d1\u10d0 \u10d9\u10d4\u10dc\u10ed\u10d8\u10e1\u10e7\u10e0\u10d8\u10e1 \u10d3\u10e6\u10d8\u10e1 19 \u10e1\u10d0\u10d0\u10d7\u10d6\u10d4, \u10ee\u10dd\u10da\u10dd \u10d2\u10d0\u10d3\u10d0\u10e1\u10d0\u10e2\u10d0\u10dc\u10d8 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10e7\u10e3\u10d7\u10d8\u10e1 \u10ed\u10e0\u10d8\u10da\u10d8 \u10d9\u10d4\u10dc\u10ed\u10d8\u10e1\u10e7\u10e0\u10d8\u10e1 \u10d3\u10d0\u10db\u10d7\u10d0\u10d5\u10e0\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1\u10d0\u10e1 \u10d8\u10da\u10e3\u10e5\u10d4\u10d1\u10d0 \u10d8\u10db\u10d2\u10d5\u10d0\u10e0\u10d0\u10d3, \u10e0\u10dd\u10db \u10e8\u10d4\u10e3\u10eb\u10da\u10d4\u10d1\u10d4\u10da\u10d8 \u10d8\u10e7\u10dd\u10e1 \u10da\u10e3\u10e5\u10d8\u10e1 \u10d3\u10d0\u10d6\u10d8\u10d0\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d2\u10d0\u10e0\u10d4\u10e8\u10d4 \u10db\u10d8\u10e1\u10d8 \u10d2\u10d0\u10ee\u10e1\u10dc\u10d0.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363354,"quiz_id":"18190","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 17:00:55","updated_at":"2018-01-21 17:00:55","questionName":"\u10e1\u10ec\u10dd\u10e0\u10d8\u10d0, \u10d7\u10e3 \u10d0\u10e0\u10d0 \u10db\u10e1\u10ef\u10d4\u10da\u10dd\u10d1\u10d0? \u10d7\u10e3 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10e7\u10e3\u10d7\u10d8\u10e1 \u10da\u10e3\u10e5\u10d8\u10e1 \u10db\u10d7\u10da\u10d8\u10d0\u10dc\u10dd\u10d1\u10d0 \u10d3\u10d0\u10e0\u10e6\u10d5\u10d4\u10e3\u10da\u10d8 \u10d0\u10e6\u10db\u10dd\u10e9\u10dc\u10d3\u10d0, \u10db\u10d0\u10d2\u10e0\u10d0\u10db \u10e1\u10d0\u10e3\u10d1\u10dc\u10dd \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d0 \u10db\u10d8\u10d8\u10e9\u10dc\u10d4\u10d5\u10e1, \u10e0\u10dd\u10db \u10d0\u10db\u10d0\u10e1 \u10d0\u10e0 \u10d2\u10d0\u10db\u10dd\u10e3\u10ec\u10d5\u10d4\u10d5\u10d8\u10d0 \u10d9\u10d0\u10dc\u10dd\u10dc\u10d8\u10e1 \u10db\u10dd\u10d7\u10ee\u10dd\u10d5\u10dc\u10d0\u10d7\u10d0 \u10d3\u10d0\u10e0\u10e6\u10d5\u10d4\u10d5\u10d0, \u10e1\u10d0\u10e3\u10d1\u10dc\u10dd \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10d2\u10d0\u10dc\u10d9\u10d0\u10e0\u10d2\u10e3\u10da\u10d4\u10d1\u10d8\u10d7 \u10d2\u10e0\u10eb\u10d4\u10da\u10d3\u10d4\u10d1\u10d0 \u10d9\u10d4\u10dc\u10ed\u10d8\u10e1\u10e7\u10e0\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10d3\u10d4\u10d2\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10ef\u10d0\u10db\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10de\u10e0\u10dd\u10ea\u10d4\u10d3\u10e3\u10e0\u10d0:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363346,"quiz_id":"18190","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 16:55:46","updated_at":"2018-01-21 16:55:46","questionName":"\u10e1\u10ec\u10dd\u10e0\u10d8\u10d0 \u10d7\u10e3 \u10d0\u10e0\u10d0 \u10db\u10e1\u10ef\u10d4\u10da\u10dd\u10d1\u10d0? \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10e3\u10d1\u10d0\u10dc\u10e8\u10d8 \u10d9\u10d4\u10dc\u10ed\u10d8\u10e1\u10e7\u10e0\u10d8\u10e1 \u10de\u10e0\u10dd\u10ea\u10d4\u10e1\u10d8 \u10d3\u10d0 \u10d9\u10d4\u10dc\u10ed\u10d8\u10e1\u10e7\u10e0\u10d8\u10e1 \u10db\u10d8\u10db\u10d3\u10d8\u10dc\u10d0\u10e0\u10d4\u10dd\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d7\u10d0\u10dd\u10d1\u10d0\u10d6\u10d4 \u10de\u10e0\u10d4\u10e2\u10d4\u10dc\u10d6\u10d8\u10d4\u10d1\u10d8, \u10e1\u10d0\u10e9\u10d8\u10d5\u10e0\u10d4\u10d1\u10d8 \u10d3\u10d0 \u10e8\u10d4\u10dc\u10d8\u10e8\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8 \u10d0\u10d8\u10e1\u10d0\u10ee\u10d4\u10d1\u10d0 \u10d9\u10d4\u10dc\u10ed\u10d8\u10e1\u10e7\u10e0\u10d8\u10e1 \u10d3\u10e6\u10d8\u10e1 \u10e9\u10d0\u10dc\u10d0\u10ec\u10d4\u10e0\u10d7\u10d0 \u10ec\u10d8\u10d2\u10dc\u10e8\u10d8:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363345,"quiz_id":"18190","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 16:55:07","updated_at":"2018-01-21 16:55:07","questionName":"\u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8 \u10de\u10d0\u10e1\u10e3\u10ee\u10d8\u10d0 \u10db\u10ea\u10d3\u10d0\u10e0\u10d8? \u10e1\u10d0\u10e3\u10d1\u10dc\u10dd \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10d7\u10d0\u10d5\u10db\u10ef\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10e0\u10d4, \u10e1\u10d0\u10e3\u10d1\u10dc\u10dd \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10ec\u10d4\u10d5\u10e0\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1\u10d0 \u10d3\u10d0 \u10d9\u10d4\u10dc\u10ed\u10d8\u10e1\u10e7\u10e0\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10dc\u10dd\u10d1\u10d0\u10e8\u10d8 \u10e7\u10dd\u10e4\u10dc\u10d8\u10e1 \u10e3\u10e4\u10da\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10db\u10e5\u10dd\u10dc\u10d4 \u10de\u10d8\u10e0\u10d7\u10d0 \u10d7\u10d0\u10dc\u10d3\u10d0\u10e1\u10ec\u10e0\u10d4\u10d1\u10d8\u10d7, \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10ec\u10d4\u10d5\u10e0\u10d7\u10d0\u10d2\u10d0\u10dc \u10ec\u10d8\u10da\u10d8\u10e1\u10e7\u10e0\u10d8\u10d7 \u10d2\u10d0\u10db\u10dd\u10d0\u10d5\u10da\u10d4\u10dc\u10e1:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363353,"quiz_id":"18190","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 17:00:15","updated_at":"2018-01-21 17:00:15","questionName":"\u10d0\u10db\u10dd\u10db\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10d4\u10da\u10d7\u10d0 \u10d0\u10d3\u10d2\u10d8\u10da\u10e1\u10d0\u10db\u10e7\u10dd\u10e4\u10da\u10d8\u10e1 \u10db\u10d8\u10ee\u10d4\u10d3\u10d5\u10d8\u10d7 \u10d9\u10d4\u10dc\u10ed\u10d8\u10e1\u10e7\u10e0\u10d8\u10e1 \u10e9\u10d0\u10e2\u10d0\u10e0\u10d4\u10d1\u10d0\u10e8\u10d8 \u10db\u10dd\u10dc\u10d0\u10ec\u10d8\u10da\u10d4\u10dd\u10d1\u10d4\u10dc:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363356,"quiz_id":"18190","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 17:02:05","updated_at":"2018-01-21 17:02:05","questionName":"\u10e0\u10dd\u10d3\u10d8\u10e1 \u10e3\u10dc\u10d3\u10d0 \u10d8\u10e5\u10dc\u10d4\u10e1 \u10e8\u10d4\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10da\u10d8 \u10d9\u10d4\u10dc\u10ed\u10d8\u10e1\u10e7\u10e0\u10d8\u10e1 \u10de\u10e0\u10dd\u10ea\u10d4\u10d3\u10e3\u10e0\u10d8\u10e1 \u10d3\u10d0\u10e0\u10e6\u10d5\u10d4\u10d5\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10e1\u10d0\u10ee\u10d4\u10d1 \u10d2\u10d0\u10dc\u10ea\u10ee\u10d0\u10d3\u10d4\u10d1\u10d0\/\u10e1\u10d0\u10e9\u10d8\u10d5\u10d0\u10e0\u10d8 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10e3\u10d1\u10d0\u10dc\u10d6\u10d4:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363349,"quiz_id":"18190","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 16:57:42","updated_at":"2018-01-21 16:57:42","questionName":"\u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8 \u10db\u10dd\u10e1\u10d0\u10d6\u10e0\u10d4\u10d1\u10d0\u10d0 \u10db\u10ea\u10d3\u10d0\u10e0\u10d8:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363355,"quiz_id":"18190","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 17:01:31","updated_at":"2018-01-21 17:01:31","questionName":"\u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8 \u10db\u10e1\u10ef\u10d4\u10da\u10dd\u10d1\u10d0\u10d0 \u10e1\u10ec\u10dd\u10e0\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363350,"quiz_id":"18190","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 16:58:18","updated_at":"2018-01-21 16:58:18","questionName":"\u10e1\u10ec\u10dd\u10e0\u10d8\u10d0 \u10d7\u10e3 \u10d0\u10e0\u10d0 \u10db\u10e1\u10ef\u10d4\u10da\u10dd\u10d1\u10d0? \u10e1\u10d0\u10e3\u10d1\u10dc\u10dd \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10ec\u10d4\u10d5\u10e0\u10d4\u10d1\u10e1\u10d0 \u10d3\u10d0 \u10d9\u10d4\u10dc\u10ed\u10d8\u10e1\u10e7\u10e0\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10dc\u10dd\u10d1\u10d0\u10e8\u10d8 \u10e7\u10dd\u10e4\u10dc\u10d8\u10e1 \u10e3\u10e4\u10da\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10db\u10e5\u10dd\u10dc\u10d4 \u10de\u10d8\u10e0\u10d4\u10d1\u10e1 \u10e3\u10e4\u10da\u10d4\u10d1\u10d0 \u10d0\u10e5\u10d5\u10d7 \u10d0\u10db\u10dd\u10db\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10d4\u10da\u10e1 \u10e4\u10d0\u10e0\u10e3\u10da\u10d8 \u10d9\u10d4\u10dc\u10ed\u10d8\u10e1\u10e7\u10e0\u10d8\u10e1 \u10d9\u10d0\u10d1\u10d8\u10dc\u10d0\u10e8\u10d8 \u10e8\u10d4\u10e1\u10d5\u10da\u10d0\u10db\u10d3\u10d4 \u10d3\u10d0 \u10e1\u10de\u10d4\u10ea\u10d8\u10d0\u10da\u10e3\u10e0 \u10d9\u10dd\u10dc\u10d5\u10d4\u10e0\u10e2\u10e8\u10d8 \u10d1\u10d8\u10e3\u10da\u10d4\u10e2\u10d4\u10dc\u10d8\u10e1 (\u10d1\u10d8\u10e3\u10da\u10d4\u10e2\u10d4\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1) \u10e9\u10d0\u10d3\u10d4\u10d1\u10d0\u10db\u10d3\u10d4 \u10db\u10dd\u10e1\u10d7\u10ee\u10dd\u10d5\u10dd\u10dc, \u10e3\u10e9\u10d5\u10d4\u10dc\u10dd\u10e1, \u10e0\u10dd\u10db \u10db\u10d0\u10e1 \u10ee\u10d4\u10da\u10d7 \u10d0\u10e5\u10d5\u10e1 \u10db\u10ee\u10dd\u10da\u10dd\u10d3 \u10d9\u10d0\u10dc\u10dd\u10dc\u10d8\u10d7 \u10d3\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10da\u10d8 \u10e0\u10d0\u10dd\u10d3\u10d4\u10dc\u10dd\u10d1\u10d8\u10e1 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d1\u10d8\u10e3\u10da\u10d4\u10e2\u10d4\u10dc\u10d8 \u10d3\u10d0 \u10e1\u10de\u10d4\u10ea\u10d8\u10d0\u10da\u10e3\u10e0\u10d8 \u10d9\u10dd\u10dc\u10d5\u10d4\u10e0\u10e2\u10d8.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363343,"quiz_id":"18190","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 16:53:51","updated_at":"2018-01-21 16:53:51","questionName":"\u10e9\u10d0\u10db\u10dd\u10d7\u10d5\u10da\u10d8\u10da\u10d7\u10d0\u10d2\u10d0\u10dc, \u10ee\u10db\u10d8\u10e1 \u10db\u10d8\u10ea\u10d4\u10db\u10d8\u10e1 \u10de\u10e0\u10dd\u10ea\u10d4\u10d3\u10e3\u10e0\u10d0\u10d7\u10d0 \u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8 \u10d7\u10d0\u10dc\u10db\u10d8\u10db\u10d3\u10d4\u10d5\u10e0\u10dd\u10d1\u10d0\u10d0 \u10e1\u10ec\u10dd\u10e0\u10d8:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363347,"quiz_id":"18190","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 16:56:19","updated_at":"2018-01-21 16:56:19","questionName":"\u10d1\u10d8\u10e3\u10da\u10d4\u10e2\u10d4\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d3\u10d0\u10d1\u10d4\u10ed\u10d3\u10d5\u10d8\u10e1 \u10de\u10e0\u10dd\u10ea\u10d4\u10e1\u10d6\u10d4 \u10d3\u10d0\u10d9\u10d5\u10d8\u10e0\u10d5\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10e3\u10e4\u10da\u10d4\u10d1\u10d0 \u10d0\u10e5\u10d5\u10d7 (\u10db\u10d0\u10d7\u10d8 \u10d3\u10d0\u10db\u10d6\u10d0\u10d3\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d7\u10d8\u10d7\u10dd\u10d4\u10e3\u10da \u10d0\u10d3\u10d2\u10d8\u10da\u10d6\u10d4):","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363351,"quiz_id":"18190","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 16:58:51","updated_at":"2018-01-21 16:58:51","questionName":"\u10d7\u10e3 \u10d9\u10d4\u10dc\u10ed\u10d8\u10e1\u10e7\u10e0\u10d8\u10e1 \u10d3\u10e0\u10dd\u10e1 \u10d3\u10d0\u10d8\u10e0\u10e6\u10d5\u10d0 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10e7\u10e3\u10d7\u10d8\u10e1 \u10da\u10e3\u10e5\u10d8\u10e1 \u10db\u10d7\u10da\u10d8\u10d0\u10dc\u10dd\u10d1\u10d0:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
363344
0
120
block

განცხადება/საჩივარს ხმის დათვლისა და კენჭისყრის შედეგების შეჯამების პროცედურების დროს ჩადენილი დარღვევების შესახებ, ჩანაწერთა წიგნში რეგისტრაციის შემდეგ, საუბნო საარჩევნო კომისია ზემდგომ საოლქო საარჩევნო კომისიას გადასცემს:

Seleccione las respuestas correctas  

(0/0)
363348
0
120
none
363357
0
120
none
363352
0
120
none
363354
0
120
none
363346
0
120
none
363345
0
120
none
363353
0
120
none
363356
0
120
none
363349
0
120
none
363355
0
120
none
363350
0
120
none
363343
0
120
none
363347
0
120
none
363351
0
120
none