1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Salida

Pregunta 1 of 1

  Tiempo Restante


0
1444
0
120
block

Πώς προστατεύονται οι τρίτοι συναλλασσόμενοι που δεν γνωρίζουν ότι έχει επιβληθεί απαγόρευση διάθεσης των ακινήτων μιας ασφαλιστικής επιχείρησης επειδή εκείνη δεν τηρούσε τα τεχνικά της αποθέματα σύμφωνα με το ν.δ. 400/70;

Seleccione las respuestas correctas  

(0/0)
1445
0
120
none
1446
0
120
none
1447
0
120
none
1448
0
120
none
1449
0
120
none
1450
0
120
none
1451
0
120
none
1452
0
120
none
1453
0
120
none
1454
0
120
none
1455
0
120
none
1456
0
120
none
1457
0
120
none
1458
0
120
none