RMT pitanja

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":28890,"quiz_id":"2620","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-23 21:27:16","updated_at":"2016-01-24 10:22:26","questionName":"Pouzdan prenos podataka preko mreze garantuje?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":40,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":28893,"quiz_id":"2620","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-23 21:29:40","updated_at":"2016-01-24 10:22:26","questionName":"Redni broj segmenta kod TCP paketa je?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":43,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":28892,"quiz_id":"2620","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-23 21:29:01","updated_at":"2016-01-24 10:22:26","questionName":"DNS se na transportnom sloju oslanja na TCP protokol?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":42,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":28886,"quiz_id":"2620","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-23 21:24:50","updated_at":"2016-01-24 10:22:26","questionName":"Kada ce TCP da prestane da salje poruke?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":36,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":28883,"quiz_id":"2620","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-23 21:22:56","updated_at":"2016-01-24 10:22:26","questionName":"Kod uspostavljanja TCP veze, koji su flegovi oznaceni na 1?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":33,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":28880,"quiz_id":"2620","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-23 21:21:05","updated_at":"2016-01-24 10:22:26","questionName":"Sta od ovoga se definise preko DHCP-a: ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":30,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":28885,"quiz_id":"2620","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-01-23 21:24:17","updated_at":"2016-01-24 10:22:26","questionName":"Koji mehanizam za otkrivanje gresaka koristi TCP?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":35,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":28891,"quiz_id":"2620","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-23 21:28:02","updated_at":"2016-01-24 10:22:26","questionName":"TCP konekcija izmedju klijenta i servera zapocinje","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":41,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":28881,"quiz_id":"2620","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-01-23 21:21:58","updated_at":"2016-01-24 10:22:26","questionName":"Sa kojim transportnim protokolom je u vezi DHCP? ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":31,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":28889,"quiz_id":"2620","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-23 21:26:50","updated_at":"2016-01-24 10:22:26","questionName":"Prilikom upisivanja brojeva potvrda kod TCP protokola, treba voditi racuna o tome da:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":39,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":28888,"quiz_id":"2620","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-23 21:25:56","updated_at":"2016-01-24 10:22:26","questionName":"Da li je MSS vrednost kod TCP protokola fiksna?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":38,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":28882,"quiz_id":"2620","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2016-01-23 21:22:25","updated_at":"2016-01-24 10:22:26","questionName":"Protokol za dinamicko konfigurisanje racunara koji omogucava racunaru da prihvati IP adresu?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":32,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":28887,"quiz_id":"2620","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-23 21:25:28","updated_at":"2016-01-24 10:22:26","questionName":"Zbog cega ce streaming u savremenom internetu sve vise obavlja putem TCP protokola, a ne preko UDP protokola?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":37,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":28894,"quiz_id":"2620","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-23 21:30:07","updated_at":"2016-01-24 10:22:26","questionName":"Pretpostavimo da ra\u010dunar A \u0161alje ra\u010dunaru B dva TCP segmenta jedan za drugim preko TCP konekcije. Prvi segment ima redni broj 90, drugi ima redni broj 110. Koliko podataka sadr\u017ei prvi segment?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":44,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":28884,"quiz_id":"2620","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-23 21:23:32","updated_at":"2016-01-24 10:22:26","questionName":"Protokol TCP ce da pristupi brzom ponovnom slanju kad primi","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":34,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
28890
0
120
block

Pouzdan prenos podataka preko mreze garantuje?

Select the correct answer(s).  

(0/0)


28893
0
120
none
28892
0
120
none
28886
0
120
none
28883
0
120
none
28880
0
120
none
28885
0
120
none
28891
0
120
none
28881
0
120
none
28889
0
120
none
28888
0
120
none
28882
0
120
none
28887
0
120
none
28894
0
120
none
28884
0
120
none