Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":489946,"quiz_id":"25099","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-06-15 14:33:18","updated_at":"2018-06-15 15:38:46","questionName":"Verantwoording afleggen over MVO in de supply chain is voor organisaties een hele uitdaging. Welke stelling klopt volgens het onderzoek van Kim en Davis (2016)?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":26,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":489948,"quiz_id":"25099","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-06-15 14:34:14","updated_at":"2018-06-15 15:38:46","questionName":"Welke van de volgende aspecten is, volgens het onderzoek van Aguinis en Glavas (2012), GEEN moderator die de resultaten\/effecten van MVO-activiteiten be\u00efnvloedt?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":28,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":489947,"quiz_id":"25099","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-06-15 14:33:50","updated_at":"2018-06-15 15:38:46","questionName":"Wat verstaat men onder ge\u00efntegreerd rapporteren (integrated reporting) in het kader van duurzaamheidsrapportering?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":27,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":489938,"quiz_id":"25099","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-06-15 14:29:58","updated_at":"2018-06-15 15:38:46","questionName":"Afrikaans bedrijf biedt werknemers aan aan Westerse bedrijven. Probleem: geen goede werkkrachten door aids en oorlog. Bedrijven die actief zijn in gebieden waar aids is en oorlog kunnen moeilijk geschikte werknemers vinden. Welke social issue is dit voor de Westerse bedrijven?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":20,"explanation":"Value chain zou zijn mocht het een farmaceutisch bedrijf zijn dat geneesmiddelen maakt. Maar op zich heeft het bedrijf niets te zien met aidsgenezeing, dus social (letterlijk in de cursus)","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":489939,"quiz_id":"25099","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-06-15 14:30:41","updated_at":"2018-06-15 15:38:46","questionName":"Rugzakprincipe; wat is fout","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":21,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":489933,"quiz_id":"25099","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-06-15 14:25:54","updated_at":"2018-06-15 15:38:46","questionName":"4 de vraag\u2026. Iets met te weinig kwantitatieve gegevens die elkaar opvolgen in de consistente rapporten die met elkaar vergeleken worden ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":15,"explanation":"Consistentie = comparability (Vergelijkbaarheid = Op consistente wijze rapporteren)","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":489936,"quiz_id":"25099","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-06-15 14:28:12","updated_at":"2018-06-15 15:38:46","questionName":"Gastcollege over natuursteen: wat is correct mbt supply chain over kasseien tegenover supply chain van andere natuursteen","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":18,"explanation":"Social issue bij natuursteen bevindt zich bij de fabrieken (dwangarbeid, lage lonen, ...) en dus korter in de supply chain dan kasseien waarbij het probleem zit bij het moment dat de stenen handgekapt worden.","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":489937,"quiz_id":"25099","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-06-15 14:28:51","updated_at":"2018-06-15 15:38:46","questionName":"Chocolade producent Callebaut gaat rechtstreeks onderhandelen met boeren die zich verenigd hebben in co\u00f6peraties.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":19,"explanation":"Uitleg; het aantal schakels, niveaus verandert niet, wel het aantal personen\r\nAlletwee want calebout gaat RECHTSTREEKS samenwerken met de cooperaties. \u201c ze gaan met een aantal cooperaties samenwerken en zo gaat diffuses verminderen\u201d","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":489935,"quiz_id":"25099","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-06-15 14:27:04","updated_at":"2018-06-15 15:38:46","questionName":"Wat wordt verstaan onder de \u2018Business case CSR\u2019.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":17,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":489945,"quiz_id":"25099","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-06-15 14:32:47","updated_at":"2018-06-15 15:38:46","questionName":"Wat is, volgens het onderzoek van Aguinis en Glavas (2012), een mogelijk positief resultaat van MVO op organisationeel niveau?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":25,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":489941,"quiz_id":"25099","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-06-15 14:31:06","updated_at":"2018-06-15 15:38:46","questionName":"Maatwerkdecreet: wat klopt niet","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":22,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":489950,"quiz_id":"25099","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-06-15 14:34:50","updated_at":"2018-06-15 15:38:46","questionName":"Rank a brand is?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":29,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":489943,"quiz_id":"25099","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-06-15 14:32:04","updated_at":"2018-06-15 15:38:46","questionName":"Als kledingfabrikanten \u2018eerlijke kleding\u2019 willen verkopen, zullen ze er ook moeten voor zorgen dat de verschillende schakels in de keten \u2018eerlijk\u2019 zijn. Sommige Westerse kledingfabrikanten vermelden op hun website een lijst met leveranciers die na een externe audit blijken te voldoen aan alle opgelegde voorwaarden. Welke safeguard wordt hier NIET toegepast?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":24,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":489934,"quiz_id":"25099","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-06-15 14:26:26","updated_at":"2018-06-15 15:38:46","questionName":"Twee fabrikanten maken wasproduct uit petroleum, dit is dus vervuilend. Fabrikant A gaat minder petroleum gebruiken en fabrikant B maakt gebruik van een nieuw productieproces waarbij het product biologisch afbreekbaar wordt. Bekijk vanuit Porter.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":16,"explanation":"Fabrikant A is responsive, want ze een enkel kijken hoe ze minder kunnen vervuilen","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null},{"id":489942,"quiz_id":"25099","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-06-15 14:31:42","updated_at":"2018-06-15 15:38:46","questionName":"Visser vermeldt in zijn kritiek op MVO dat MVO o.a. faalt omdat er sprake is van \u2018Uneconomic CSR\u2019 Wat bedoelt hij met dit concept?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":23,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":"","questionAudioPath":null}]
489946
0
60
block

Verantwoording afleggen over MVO in de supply chain is voor organisaties een hele uitdaging. Welke stelling klopt volgens het onderzoek van Kim en Davis (2016)?

Select the Correct Answers  

(0/0)


489948
0
60
none
489947
0
60
none
489938
0
60
none
489939
0
60
none
489933
0
60
none
489936
0
60
none
489937
0
60
none
489935
0
60
none
489945
0
60
none
489941
0
60
none
489950
0
60
none
489943
0
60
none
489934
0
60
none
489942
0
60
none