2)საგამოცდო ტესტები საქართველოს კონსტიტუციიდან

Question 1 of 1

  Time Left


0
311353
0
120
block

რა პირობების არსებობისას არის უზრუნველყოფილი პაციენტთა უფასო სამედიცინო დახმარება?

Select the correct answer(s).  

(0/0)
311354
0
120
none
311355
0
120
none
311356
0
120
none
311357
0
120
none
311358
0
120
none
311359
0
120
none
311360
0
120
none
311361
0
120
none
311362
0
120
none
311363
0
120
none
311364
0
120
none
311365
0
120
none
311366
0
120
none
311367
0
120
none