10)საგამოცდო ტესტები საქართველოს საარჩევნო კოდექსიდან

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":361830,"quiz_id":"18186","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-19 14:53:45","updated_at":"2018-01-20 13:51:04","questionName":"\u10d5\u10d8\u10dc \u10ec\u10e7\u10d5\u10d4\u10e2\u10e1 \u10e1\u10d0\u10e3\u10d1\u10dc\u10dd \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10d8\u10db \u10ec\u10d4\u10d5\u10e0\u10d8\u10e1 \u10e8\u10e0\u10dd\u10db\u10d8\u10e1 \u10d0\u10dc\u10d0\u10d6\u10e6\u10d0\u10e3\u10e0\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10e1\u10d0\u10d9\u10d8\u10d7\u10ee\u10e1, \u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8\u10ea \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d0\u10e8\u10d8 \u10d2\u10d0\u10db\u10dd\u10ea\u10ee\u10d0\u10d3\u10d3\u10d4\u10d1\u10d0 \u10ec\u10d8\u10da\u10d8\u10e1\u10e7\u10e0\u10d8\u10e1 \u10de\u10e0\u10dd\u10ea\u10d4\u10d3\u10e3\u10e0\u10d8\u10e1 \u10d3\u10d0\u10e1\u10e0\u10e3\u10da\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10db\u10d3\u10d4\u10d2?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":24,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":361826,"quiz_id":"18186","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-19 14:49:07","updated_at":"2018-01-20 13:51:04","questionName":"\u10d6\u10e3\u10e0\u10d0\u10d1 \u10ed\u10d8\u10d9\u10ed\u10d8\u10d9\u10d0\u10e8\u10d5\u10d8\u10da\u10d8, \u10e1\u10d0\u10e3\u10d1\u10dc\u10dd \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10d2\u10d0\u10dc\u10d7\u10d0\u10d5\u10e1\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10dc\u10dd\u10d1\u10d8\u10d3\u10d0\u10dc \u10d2\u10d0\u10eb\u10d4\u10d5\u10d4\u10d1\u10e3\u10da \u10d8\u10e5\u10dc\u10d0 \u10e1\u10d0\u10d6\u10dd\u10d2\u10d0\u10d3\u10dd\u10d4\u10d1\u10e0\u10d8\u10d5\u10d8 \u10ec\u10d4\u10e1\u10e0\u10d8\u10d2\u10d8\u10e1 \u10d3\u10d0\u10e0\u10e6\u10d5\u10d4\u10d5\u10d8\u10e1\u10d7\u10d5\u10d8\u10e1. \u10d2\u10d0\u10eb\u10d4\u10d5\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10e4\u10d0\u10e5\u10e2\u10d6\u10d4 \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d0\u10db \u10e8\u10d4\u10d0\u10d3\u10d2\u10d8\u10dc\u10d0 \u10d0\u10e5\u10e2\u10d8, \u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10e1\u10d0\u10ea \u10ee\u10d4\u10da\u10d8 \u10db\u10dd\u10d0\u10ec\u10d4\u10e0\u10d0 \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10d7\u10d0\u10d5\u10db\u10ef\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10e0\u10d4\u10db. \u10d0\u10e5\u10e2\u10e8\u10d8 \u10d0\u10e6\u10d8\u10dc\u10d8\u10e8\u10dc\u10d0 \u10d3\u10d0\u10db\u10e0\u10e6\u10d5\u10d4\u10d5\u10d8\u10e1 \u10e1\u10d0\u10ee\u10d4\u10da\u10d8, \u10d2\u10d5\u10d0\u10e0\u10d8, \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10dd\u10da\u10e5\u10d8\u10e1\u10d0 \u10d3\u10d0 \u10e3\u10d1\u10dc\u10d8\u10e1 \u10dc\u10dd\u10db\u10e0\u10d4\u10d1\u10d8. \u10d0\u10e5\u10d5\u10e1 \u10d7\u10e3 \u10d0\u10e0\u10d0 \u10d0\u10d3\u10d2\u10d8\u10da\u10d8 \u10e0\u10d0\u10d8\u10db\u10d4 \u10d3\u10d0\u10e0\u10e6\u10d5\u10d4\u10d5\u10d0\u10e1?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":20,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":361823,"quiz_id":"18186","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-19 14:44:22","updated_at":"2018-01-20 13:51:04","questionName":"\u10db\u10dd\u10ea\u10d4\u10db\u10e3\u10da \u10db\u10e1\u10ef\u10d4\u10da\u10dd\u10d1\u10d0\u10d7\u10d0\u10d2\u10d0\u10dc, \u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8\u10d0 \u10d0\u10e0\u10d0\u10e1\u10ec\u10dd\u10e0\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":17,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":361825,"quiz_id":"18186","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-19 14:47:15","updated_at":"2018-01-20 13:51:04","questionName":"\u10d6\u10e3\u10e0\u10d0\u10d1 \u10ed\u10d8\u10d9\u10ed\u10d8\u10d9\u10d0\u10e8\u10d5\u10d8\u10da\u10d8, \u10e1\u10d0\u10e3\u10d1\u10dc\u10dd \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10d2\u10d0\u10dc\u10d7\u10d0\u10d5\u10e1\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10dc\u10dd\u10d1\u10d8\u10d3\u10d0\u10dc \u10d2\u10d0\u10eb\u10d4\u10d5\u10d4\u10d1\u10e3\u10da \u10d8\u10e5\u10dc\u10d0 \u10e1\u10d0\u10d6\u10dd\u10d2\u10d0\u10d3\u10dd\u10d4\u10d1\u10e0\u10d8\u10d5\u10d8 \u10ec\u10d4\u10e1\u10e0\u10d8\u10d2\u10d8\u10e1 \u10d3\u10d0\u10e0\u10e6\u10d5\u10d4\u10d5\u10d8\u10e1\u10d7\u10d5\u10d8\u10e1. \u10d2\u10d0\u10eb\u10d4\u10d5\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10e4\u10d0\u10e5\u10e2\u10d6\u10d4 \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d0\u10db \u10e8\u10d4\u10d0\u10d3\u10d2\u10d8\u10dc\u10d0 \u10d0\u10e5\u10e2\u10d8, \u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10e1\u10d0\u10ea \u10ee\u10d4\u10da\u10d8 \u10db\u10dd\u10d0\u10ec\u10d4\u10e0\u10d0 \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10d7\u10d0\u10d5\u10db\u10ef\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10e0\u10d4\u10db. \u10d0\u10e5\u10e2\u10e8\u10d8 \u10d0\u10e6\u10d8\u10dc\u10d8\u10e8\u10dc\u10d0 \u10d3\u10d0\u10db\u10e0\u10e6\u10d5\u10d4\u10d5\u10d8\u10e1 \u10e1\u10d0\u10ee\u10d4\u10da\u10d8, \u10d2\u10d5\u10d0\u10e0\u10d8, \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10dd\u10da\u10e5\u10d8\u10e1\u10d0 \u10d3\u10d0 \u10e3\u10d1\u10dc\u10d8\u10e1 \u10dc\u10dd\u10db\u10e0\u10d4\u10d1\u10d8. \u10d0\u10e5\u10d5\u10e1 \u10d7\u10e3 \u10d0\u10e0\u10d0 \u10d0\u10d3\u10d2\u10d8\u10da\u10d8 \u10e0\u10d0\u10d8\u10db\u10d4 \u10d3\u10d0\u10e0\u10e6\u10d5\u10d4\u10d5\u10d0\u10e1?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":19,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":361821,"quiz_id":"18186","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-19 14:42:51","updated_at":"2018-01-20 13:51:04","questionName":"\u10e0\u10d0 \u10e8\u10d4\u10db\u10d7\u10ee\u10d5\u10d4\u10d5\u10d0\u10e8\u10d8 \u10e8\u10d4\u10d8\u10eb\u10da\u10d4\u10d1\u10d0 \u10d2\u10d0\u10dc\u10d7\u10d0\u10d5\u10e1\u10d3\u10d4\u10e1 \u10e1\u10d0\u10e3\u10d1\u10dc\u10dd \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d0 \u10d3\u10d0 \u10d9\u10d4\u10dc\u10ed\u10d8\u10e1\u10e7\u10e0\u10d8\u10e1 \u10d0\u10d3\u10d2\u10d8\u10da\u10d8 \u10d2\u10d0\u10db\u10dd\u10d8\u10e7\u10dd\u10e1 \u10d8\u10db \u10e8\u10d4\u10dc\u10dd\u10d1\u10d0\u10e8\u10d8, \u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10e8\u10d8\u10ea \u10d2\u10d0\u10dc\u10d7\u10d0\u10d5\u10e1\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10d8\u10d0 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10e1\u10e3\u10d1\u10d8\u10d4\u10e5\u10e2\u10d8 - \u10de\u10dd\u10da\u10d8\u10e2\u10d8\u10d9\u10e3\u10e0\u10d8 \u10de\u10d0\u10e0\u10e2\u10d8\u10d0?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":15,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":361827,"quiz_id":"18186","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-19 14:49:57","updated_at":"2018-01-20 13:51:04","questionName":"\u10e0\u10d0\u10db\u10d3\u10d4\u10dc\u10d8 \u10ee\u10dc\u10d8\u10e1 \u10d2\u10d0\u10dc\u10db\u10d0\u10d5\u10da\u10dd\u10d1\u10d0\u10e8\u10d8 \u10e8\u10d4\u10d8\u10eb\u10da\u10d4\u10d1\u10d0 \u10d8\u10db\u10e7\u10dd\u10e4\u10d4\u10d1\u10dd\u10d3\u10d4\u10e1 \u10d0\u10db\u10dd\u10db\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10d4\u10da\u10d8 \u10d9\u10d4\u10dc\u10ed\u10d8\u10e1\u10e7\u10e0\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10dc\u10dd\u10d1\u10d0\u10e8\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":21,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":361822,"quiz_id":"18186","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-19 14:43:30","updated_at":"2018-01-20 13:51:04","questionName":"\u10db\u10dd\u10ea\u10d4\u10db\u10e3\u10da \u10db\u10e1\u10ef\u10d4\u10da\u10dd\u10d1\u10d0\u10d7\u10d0\u10d2\u10d0\u10dc, \u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8\u10d0 \u10d0\u10e0\u10d0\u10e1\u10ec\u10dd\u10e0\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":16,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":361836,"quiz_id":"18186","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-19 15:04:20","updated_at":"2018-01-20 13:51:04","questionName":"\u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10e3\u10d1\u10d0\u10dc\u10e8\u10d8 \u10d2\u10d0\u10db\u10dd\u10ea\u10ee\u10d0\u10d3\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10db\u10d0 \u10d4\u10e0\u10d7-\u10d4\u10e0\u10d7\u10db\u10d0 \u10d0\u10db\u10dd\u10db\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10d4\u10da\u10db\u10d0 - \u10d4\u10db\u10d6\u10d0\u10e0 \u10d2\u10d4\u10da\u10dd\u10d5\u10d0\u10dc\u10db\u10d0 \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10ec\u10d4\u10d5\u10e0\u10d4\u10d1\u10e1 \u10d2\u10d0\u10dc\u10e3\u10ea\u10ee\u10d0\u10d3\u10d0, \u10e0\u10dd\u10db \u10db\u10d0\u10e1, \u10e0\u10d0\u10db\u10d3\u10d4\u10dc\u10d8\u10db\u10d4 \u10d7\u10d5\u10d8\u10e1 \u10ec\u10d8\u10dc \u10db\u10d8\u10e7\u10d4\u10dc\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10d8 \u10d3\u10d0\u10d6\u10d8\u10d0\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d2\u10d0\u10db\u10dd \u10db\u10d0\u10e0\u10ef\u10d5\u10d4\u10dc\u10d0 \u10ee\u10d4\u10da\u10d8 \u10d2\u10d0\u10e8\u10d4\u10e8\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10d8 \u10f0\u10e5\u10dd\u10dc\u10d3\u10d0 \u10d3\u10d0 \u10d5\u10d4\u10e0 \u10e8\u10d4\u10eb\u10da\u10d4\u10d1\u10d3\u10d0 \u10d3\u10d0\u10db\u10dd\u10e3\u10d9\u10d8\u10d3\u10d4\u10d1\u10da\u10d0\u10d3 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d1\u10d8\u10e3\u10da\u10d4\u10e2\u10d4\u10dc\u10d6\u10d4 \u10e1\u10d0\u10d9\u10e3\u10d7\u10d0\u10e0\u10d8 \u10dc\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d2\u10d0\u10db\u10dd\u10d5\u10da\u10d4\u10dc\u10d0\u10e1. \u10d4\u10db\u10d6\u10d0\u10e0 \u10d2\u10d4\u10da\u10dd\u10d5\u10d0\u10dc\u10db\u10d0 \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10ec\u10d4\u10d5\u10e0\u10d4\u10d1\u10e1 \u10e1\u10d7\u10ee\u10dd\u10d5\u10d0, \u10e0\u10dd\u10db \u10e4\u10d0\u10e0\u10e3\u10da\u10d8 \u10d9\u10d4\u10dc\u10ed\u10d8\u10e1\u10e7\u10e0\u10d8\u10e1 \u10d9\u10d0\u10d1\u10d8\u10dc\u10d0\u10e8\u10d8 \u10d3\u10d0\u10e1\u10d0\u10ee\u10db\u10d0\u10e0\u10d4\u10d1\u10da\u10d0\u10d3 \u10db\u10d0\u10e1\u10d7\u10d0\u10dc \u10d4\u10e0\u10d7\u10d0\u10d3 \u10e8\u10d4\u10db\u10dd\u10e1\u10e3\u10da\u10d8\u10e7\u10dd \u10db\u10d8\u10e1\u10d8 \u10eb\u10db\u10d0 \u10d3\u10d8\u10db\u10d8\u10e2\u10e0\u10d8 \u10d2\u10d4\u10da\u10dd\u10d5\u10d0\u10dc\u10d8, \u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8\u10ea \u10d8\u10db\u10d0\u10d5\u10d3\u10e0\u10dd\u10e3\u10da\u10d0\u10d3 \u10de\u10d0\u10e0\u10da\u10d0\u10db\u10d4\u10dc\u10e2\u10d8\u10e1 \u10ec\u10d4\u10d5\u10e0\u10dd\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d9\u10d0\u10dc\u10d3\u10d8\u10d3\u10d0\u10e2\u10d8 \u10d8\u10e7\u10dd \u10db\u10d8\u10db\u10d3\u10d8\u10dc\u10d0\u10e0\u10d4 \u10e1\u10d0\u10de\u10d0\u10e0\u10da\u10d0\u10db\u10d4\u10dc\u10e2\u10dd \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10e8\u10d8. \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d0\u10db \u10d2\u10d4\u10da\u10dd\u10d5\u10d0\u10dc\u10d8\u10e1 \u10db\u10dd\u10d7\u10ee\u10dd\u10d5\u10dc\u10d0 \u10d0\u10e0 \u10d3\u10d0\u10d0\u10d9\u10db\u10d0\u10e7\u10dd\u10e4\u10d8\u10da\u10d0 \u10d3\u10d0 \u10e4\u10d0\u10e0\u10e3\u10da\u10d8 \u10d9\u10d4\u10dc\u10ed\u10d8\u10e1\u10e7\u10e0\u10d8\u10e1 \u10d9\u10d0\u10d1\u10d8\u10dc\u10d0\u10e8\u10d8 \u10d3\u10d0\u10e1\u10d0\u10ee\u10db\u10d0\u10e0\u10d4\u10d1\u10da\u10d0\u10d3 \u10e8\u10d4\u10e3\u10e8\u10d5\u10d0 \u10d4\u10e0\u10d7-\u10d4\u10e0\u10d7\u10d8 \u10d0\u10db\u10dd\u10db\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10d4\u10da\u10d8 - \u10db\u10d6\u10d8\u10d0 \u10ea\u10d8\u10e0\u10d4\u10d9\u10d8\u10eb\u10d4. \u10d9\u10d0\u10dc\u10dd\u10dc\u10d8\u10d4\u10e0\u10d0\u10d3 \u10db\u10dd\u10e5\u10db\u10d4\u10d3\u10d4\u10d1\u10d3\u10d0 \u10d7\u10e3 \u10d0\u10e0\u10d0 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d0?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":28,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":361829,"quiz_id":"18186","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-19 14:52:13","updated_at":"2018-01-20 13:51:04","questionName":"\u10d5\u10d8\u10dc \u10d0\u10ec\u10d4\u10e0\u10e1 \u10ee\u10d4\u10da\u10e1 \u10e9\u10d0\u10dc\u10d0\u10ec\u10d4\u10e0\u10d7\u10d0 \u10ec\u10d8\u10d2\u10dc\u10d8\u10e1 \u10de\u10d8\u10e0\u10d5\u10d4\u10da \u10d3\u10d0 \u10db\u10d4-2 \u10d2\u10d5\u10d4\u10e0\u10d3\u10d4\u10d1\u10d6\u10d4?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":23,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":361828,"quiz_id":"18186","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-19 14:51:21","updated_at":"2018-01-20 13:51:04","questionName":"\u10db\u10dd\u10ea\u10d4\u10db\u10e3\u10da \u10db\u10e1\u10ef\u10d4\u10da\u10dd\u10d1\u10d0\u10d7\u10d0\u10d2\u10d0\u10dc, \u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8\u10d0 \u10e1\u10ec\u10dd\u10e0\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":22,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":361831,"quiz_id":"18186","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-19 14:55:35","updated_at":"2018-01-20 13:51:04","questionName":"\u10db\u10dd\u10ea\u10d4\u10db\u10e3\u10da \u10db\u10e1\u10ef\u10d4\u10da\u10dd\u10d1\u10d0\u10d7\u10d0\u10d2\u10d0\u10dc, \u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8\u10d0 \u10e1\u10ec\u10dd\u10e0\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":25,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":361837,"quiz_id":"18186","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-19 15:05:03","updated_at":"2018-01-20 13:51:04","questionName":"\u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10e3\u10d1\u10d0\u10dc\u10e8\u10d8 \u10d2\u10d0\u10db\u10dd\u10ea\u10ee\u10d0\u10d3\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10db\u10d0 \u10d4\u10e0\u10d7-\u10d4\u10e0\u10d7\u10db\u10d0 \u10d0\u10db\u10dd\u10db\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10d4\u10da\u10db\u10d0 - \u10db\u10d6\u10d8\u10d0 \u10d2\u10d5\u10d4\u10da\u10d4\u10e1\u10d8\u10d0\u10dc\u10db\u10d0 \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10ec\u10d4\u10d5\u10e0\u10d4\u10d1\u10e1 \u10d2\u10d0\u10dc\u10e3\u10ea\u10ee\u10d0\u10d3\u10d0, \u10e0\u10dd\u10db \u10db\u10d0\u10e1 \u10db\u10d0\u10e0\u10ef\u10d5\u10d4\u10dc\u10d0 \u10ee\u10d4\u10da\u10d8 \u10db\u10dd\u10d9\u10d5\u10d4\u10d7\u10d8\u10da\u10d8 \u10f0\u10e5\u10dd\u10dc\u10d3\u10d0, \u10e0\u10d8\u10e1 \u10d2\u10d0\u10db\u10dd\u10ea \u10d8\u10d2\u10d8 \u10d5\u10d4\u10e0 \u10e8\u10d4\u10eb\u10da\u10d4\u10d1\u10d3\u10d0 \u10d3\u10d0\u10db\u10dd\u10e3\u10d9\u10d8\u10d3\u10d4\u10d1\u10da\u10d0\u10d3 \u10ee\u10db\u10d8\u10e1 \u10db\u10d8\u10ea\u10d4\u10db\u10d0\u10e1. \u10db\u10d6\u10d8\u10d0 \u10d2\u10d5\u10d4\u10da\u10d4\u10e1\u10d8\u10d0\u10dc\u10db\u10d0 \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10ec\u10d4\u10d5\u10e0\u10d4\u10d1\u10e1 \u10e1\u10d7\u10ee\u10dd\u10d5\u10d0, \u10e0\u10dd\u10db \u10e4\u10d0\u10e0\u10e3\u10da\u10d8 \u10d9\u10d4\u10dc\u10ed\u10d8\u10e1\u10e7\u10e0\u10d8\u10e1 \u10d9\u10d0\u10d1\u10d8\u10dc\u10d0\u10e8\u10d8 \u10d3\u10d0\u10e1\u10d0\u10ee\u10db\u10d0\u10e0\u10d4\u10d1\u10da\u10d0\u10d3 \u10db\u10d0\u10e1\u10d7\u10d0\u10dc \u10d4\u10e0\u10d7\u10d0\u10d3 \u10e8\u10d4\u10e1\u10e3\u10da\u10d8\u10e7\u10dd \u10db\u10d8\u10e1\u10d8 \u10e8\u10d5\u10d8\u10da\u10d8 \u10d3\u10d8\u10db\u10d8\u10e2\u10e0\u10d8 \u10de\u10d0\u10d8\u10ed\u10d0\u10eb\u10d4, \u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8\u10ea \u10d8\u10db\u10d0\u10d5\u10d3\u10e0\u10dd\u10e3\u10da\u10d0\u10d3 \u10de\u10d0\u10e0\u10da\u10d0\u10db\u10d4\u10dc\u10e2\u10d8\u10e1 \u10ec\u10d4\u10d5\u10e0\u10dd\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d9\u10d0\u10dc\u10d3\u10d8\u10d3\u10d0\u10e2\u10d8 \u10d8\u10e7\u10dd \u10db\u10d8\u10db\u10d3\u10d8\u10dc\u10d0\u10e0\u10d4 \u10e1\u10d0\u10de\u10d0\u10e0\u10da\u10d0\u10db\u10d4\u10dc\u10e2\u10dd \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10e8\u10d8 \u10d3\u10d0 \u10e1\u10ec\u10dd\u10e0\u10d4\u10d3 \u10db\u10d8\u10e1 \u10e1\u10d0\u10e1\u10d0\u10e0\u10d2\u10d4\u10d1\u10da\u10dd\u10d3 \u10d0\u10de\u10d8\u10e0\u10d4\u10d1\u10d3\u10d0 \u10ee\u10db\u10d8\u10e1 \u10db\u10d8\u10ea\u10d4\u10db\u10d0\u10e1. \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d0\u10db \u10d2\u10d5\u10d4\u10da\u10d4\u10e1\u10d8\u10d0\u10dc\u10d8\u10e1 \u10db\u10dd\u10d7\u10ee\u10dd\u10d5\u10dc\u10d0 \u10d0\u10e0 \u10d3\u10d0\u10d0\u10d9\u10db\u10d0\u10e7\u10dd\u10e4\u10d8\u10da\u10d0 \u10d3\u10d0 \u10e4\u10d0\u10e0\u10e3\u10da\u10d8 \u10d9\u10d4\u10dc\u10ed\u10d8\u10e1\u10e7\u10e0\u10d8\u10e1 \u10d9\u10d0\u10d1\u10d8\u10dc\u10d0\u10e8\u10d8 \u10d3\u10d0\u10e1\u10d0\u10ee\u10db\u10d0\u10e0\u10d4\u10d1\u10da\u10d0\u10d3 \u10e8\u10d4\u10e3\u10e8\u10d5\u10d0 \u10d4\u10e0\u10d7- \u10d4\u10e0\u10d7\u10d8 \u10d0\u10d3\u10d2\u10d8\u10da\u10dd\u10d1\u10e0\u10d8\u10d5\u10d8 \u10d3\u10d0\u10db\u10d9\u10d5\u10d8\u10e0\u10d5\u10d4\u10d1\u10d4\u10da\u10d8. \u10d0\u10e5\u10d5\u10e1 \u10d7\u10e3 \u10d0\u10e0\u10d0 \u10d0\u10d3\u10d2\u10d8\u10da\u10d8 \u10e0\u10d0\u10d8\u10db\u10d4 \u10d3\u10d0\u10e0\u10e6\u10d5\u10d4\u10d5\u10d0\u10e1?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":29,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":361835,"quiz_id":"18186","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-19 15:03:34","updated_at":"2018-01-20 13:51:04","questionName":"\u10e0\u10d0 \u10e8\u10d4\u10db\u10d7\u10ee\u10d5\u10d4\u10d5\u10d0\u10e8\u10d8 \u10d0\u10e0\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10e1\u10d0\u10eb\u10da\u10d4\u10d1\u10d4\u10da\u10d8 \u10d4\u10e0\u10d7\u10d8 \u10d3\u10d0 \u10d8\u10d2\u10d8\u10d5\u10d4 \u10de\u10d8\u10e0\u10d8\u10e1 \u10db\u10d8\u10db\u10d0\u10e0\u10d7 \u10db\u10d0\u10e0\u10d9\u10d8\u10e0\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d2\u10d0\u10dc\u10db\u10d4\u10dd\u10e0\u10d4\u10d1\u10d8\u10d7 \u10e9\u10d0\u10e2\u10d0\u10e0\u10d4\u10d1\u10d0?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":27,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":361824,"quiz_id":"18186","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-19 14:45:23","updated_at":"2018-01-20 13:51:04","questionName":"\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d3\u10e6\u10d4\u10e1, \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10e3\u10d1\u10d0\u10dc\u10d6\u10d4 \u10ee\u10db\u10d8\u10e1 \u10db\u10d8\u10e1\u10d0\u10ea\u10d4\u10db\u10d0\u10d3 \u10d2\u10d0\u10db\u10dd\u10ea\u10ee\u10d0\u10d3\u10d4\u10d1\u10e3\u10da \u10d0\u10db\u10dd\u10db\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10d4\u10da\u10e1 \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10ec\u10d4\u10d5\u10e0\u10db\u10d0 \u10db\u10dd\u10e1\u10d7\u10ee\u10dd\u10d5\u10d0 \u10e8\u10d4\u10dc\u10dd\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d3\u10d0\u10e2\u10dd\u10d5\u10d4\u10d1\u10d0, \u10d8\u10db \u10d0\u10e0\u10d2\u10e3\u10db\u10d4\u10dc\u10e2\u10d8\u10d7, \u10e0\u10dd\u10db \u10d8\u10e1 \u10d8\u10e7\u10dd \u10e8\u10d4\u10d8\u10d0\u10e0\u10d0\u10e6\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10d8. \u10d0\u10db\u10dd\u10db\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10d4\u10da\u10db\u10d0 \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10ec\u10d4\u10d5\u10e0\u10e1 \u10d2\u10d0\u10dc\u10e3\u10db\u10d0\u10e0\u10e2\u10d0, \u10e0\u10dd\u10db \u10d8\u10e1 \u10d8\u10e7\u10dd \u10e1\u10d0\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10d0\u10da\u10d3\u10d0\u10db\u10ea\u10d0\u10d5\u10d8 \u10dd\u10e0\u10d2\u10d0\u10dc\u10dd\u10e1 \u10d7\u10d0\u10dc\u10d0\u10db\u10e8\u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8, \u10e8\u10d4\u10e1\u10d0\u10d1\u10d0\u10db\u10d8\u10e1\u10d0\u10d3 \u10db\u10d0\u10e1 \u10f0\u10e5\u10dd\u10dc\u10d3\u10d0 \u10d8\u10d0\u10e0\u10d0\u10e6\u10d8\u10e1 \u10e2\u10d0\u10e0\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10e3\u10e4\u10da\u10d4\u10d1\u10d0. \u10d9\u10d0\u10dc\u10dd\u10dc\u10d8\u10d4\u10e0\u10d8 \u10d8\u10e7\u10dd \u10d7\u10e3 \u10d0\u10e0\u10d0 \u10d9\u10dd\u10db\u10d8\u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10ec\u10d4\u10d5\u10e0\u10d8\u10e1 \u10db\u10dd\u10d7\u10ee\u10dd\u10d5\u10dc\u10d0?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":18,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":361832,"quiz_id":"18186","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-19 14:56:25","updated_at":"2018-01-20 13:51:04","questionName":"\u10e5\u10d5\u10d4\u10db\u10dd\u10d7 \u10db\u10dd\u10ea\u10d4\u10db\u10e3\u10da \u10db\u10e1\u10ef\u10d4\u10da\u10dd\u10d1\u10d0\u10d7\u10d0\u10d2\u10d0\u10dc, \u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8\u10d0 \u10e1\u10ec\u10dd\u10e0\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":26,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
361830
0
120
block

ვინ წყვეტს საუბნო საარჩევნო კომისიის იმ წევრის შრომის ანაზღაურების საკითხს, რომელიც კომისიაში გამოცხადდება წილისყრის პროცედურის დასრულების შემდეგ?

Select the correct answer(s).  

(0/0)
361826
0
120
none
361823
0
120
none
361825
0
120
none
361821
0
120
none
361827
0
120
none
361822
0
120
none
361836
0
120
none
361829
0
120
none
361828
0
120
none
361831
0
120
none
361837
0
120
none
361835
0
120
none
361824
0
120
none
361832
0
120
none