ukakZI2015

Εξοδος

Ερώτηση 1 of 1

  Υπολειπόμενος Χρόνος


0 [{"id":32636,"quiz_id":"2989","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-10 14:38:59","updated_at":"2016-02-10 15:06:17","questionName":"4 Mebibita iznosi:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":20,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":32633,"quiz_id":"2989","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-10 14:35:00","updated_at":"2016-02-10 14:49:24","questionName":"Ivica i marica ga\u0111aju iz pu\u0161ke u kru\u017enu metu i imaju sljede\u0107e pogotke: Ivica (10,9,9,8,7) , a Marica (7,7,7,6,6). Tko je od njih precizniji? ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":17,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":32638,"quiz_id":"2989","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-10 14:40:27","updated_at":"2016-02-10 14:49:24","questionName":"Prva objava normnog niza ISO 9000 datira s godinom: ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":22,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":32634,"quiz_id":"2989","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-10 14:35:45","updated_at":"2016-02-10 14:49:24","questionName":"Program kakvo\u0107e \u0161est sigma (6\u03c3) ostvaruje se metodologijom:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":18,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":32632,"quiz_id":"2989","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-10 14:34:05","updated_at":"2016-02-10 14:49:24","questionName":"Osnovne jedinice SI sustava su:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":16,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":32640,"quiz_id":"2989","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-10 14:49:05","updated_at":"2016-02-10 14:49:24","questionName":"Razdioba aritmeti\u010dkih sredina besko\u010danog vel ... \u2026 teoremu bit \u0107e:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":24,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":32635,"quiz_id":"2989","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-10 14:36:51","updated_at":"2016-02-10 14:49:24","questionName":"Gornja potencijalna sposobnost GpU ra\u010duna se prema sljede\u0107oj formuli:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":19,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":32639,"quiz_id":"2989","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-10 14:47:36","updated_at":"2016-02-10 14:49:24","questionName":"Akreditirana certifikacijska tijela ne potvr\u0111uju: ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":23,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":32637,"quiz_id":"2989","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-10 14:39:39","updated_at":"2016-02-10 14:49:24","questionName":"Primarni elektromagnetski laboratorij koji se nalazi na FER-u slu\u017ei za mjerenje:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":21,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":32631,"quiz_id":"2989","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-02-10 14:33:22","updated_at":"2016-02-10 14:49:24","questionName":"U sustavu tro\u0161kova kakvo\u0107e, tro\u0161kovima za kakvo\u0107u pripadaju: ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":15,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
32636
0
120
block

4 Mebibita iznosi:

Επιλέξτε τις σωστές απαντήσεις  

(0/0)


32633
0
120
none
32638
0
120
none
32634
0
120
none
32632
0
120
none
32640
0
120
none
32635
0
120
none
32639
0
120
none
32637
0
120
none
32631
0
120
none