Teori Pertukaran Sosial & Teori Pertukaran Sosial

Εξοδος

Ερώτηση 1 of 1

  Υπολειπόμενος Χρόνος


0
599103
0
60
block

1. Perhubungan antara mikrosistem dengan mikrosistem yang lain. Pernyataan di atas merujuk kepada teori sistem ekologikal Bronfenbrenner:

Επιλέξτε τις σωστές απαντήσεις  

(0/0)
599106
0
60
none
599110
0
60
none
599112
0
60
none
599117
0
60
none
599119
0
60
none
599121
0
60
none
599123
0
60
none
599126
0
60
none
599132
0
60
none