Ερώτηση 1 of 1

  Υπολειπόμενος Χρόνος


0
394511
0
60
block

About grounding, what is the reason to connect metal enclosures for electrical conductors to the grounding system?

Επιλέξτε τις σωστές απαντήσεις  

(0/0)
394512
0
60
none
394513
0
60
none
394514
0
60
none
394515
0
60
none
394516
0
60
none
394517
0
60
none
394518
0
60
none
394519
0
60
none
394520
0
60
none
394521
0
60
none
394522
0
60
none
394523
0
60
none
394524
0
60
none
394525
0
60
none