Ερώτηση 1 of 1

  Υπολειπόμενος Χρόνος


0
483505
0
60
block

A resident was admitted to a facility on November 10. The comprehensive assessment was completed on November 27th. Per OBRA 1987, the comprehensive assessment was completed ___________.

Επιλέξτε τις σωστές απαντήσεις  

(0/0)