EKO 2. roč. 2. pol.

Εξοδος

Ερώτηση 1 of 1

  Υπολειπόμενος Χρόνος


0 [{"id":204810,"quiz_id":"12229","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-05-15 13:18:25","updated_at":"2017-05-15 13:18:25","questionName":"Pokud jsou dod\u00e1vky pravideln\u00e9, co\u017e se t\u00fdk\u00e1 nejv\u00edce pot\u0159ebn\u00fdch druh\u016f materi\u00e1lu, vyu\u017e\u00edv\u00e1 se stanoven\u00ed maxim\u00e1ln\u00ed z\u00e1soby. Maxim\u00e1ln\u00ed z\u00e1soba ud\u00e1v\u00e1 mno\u017estv\u00ed materi\u00e1lu, kter\u00e9 by z\u00e1soba nem\u011bla p\u0159es\u00e1hnout.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":204808,"quiz_id":"12229","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-05-15 13:16:53","updated_at":"2017-05-15 13:16:53","questionName":"Optim\u00e1ln\u00ed v\u00fd\u0161i ob\u011b\u017en\u00e9ho majetku lze stanovit pomoc\u00ed obratov\u00e9ho cyklu pen\u011bz. Obratov\u00fd cyklus pen\u011bz (OCP) je doba mezi platbou za nakoupen\u00fd materi\u00e1l a p\u0159ijet\u00edm inkasa z prodeje v\u00fdrobku.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":204805,"quiz_id":"12229","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-05-15 13:15:35","updated_at":"2017-05-15 13:15:35","questionName":"Pokud se materi\u00e1l nenakupuje pravideln\u011b nebo jde o m\u00e9n\u011b d\u016fle\u017eit\u00e9 druhy, vyu\u017e\u00edv\u00e1 se \u010dasto stanoven\u00ed minim\u00e1ln\u00ed z\u00e1soby. Minim\u00e1ln\u00ed z\u00e1soba \u0159\u00edk\u00e1, pod jakou v\u00fd\u0161i nem\u00e1 z\u00e1soba klesnout, aby nebyla naru\u0161ena plynulost v\u00fdroby.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":204811,"quiz_id":"12229","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-05-15 13:19:35","updated_at":"2017-05-15 13:19:35","questionName":"Personalistiku v sou\u010dasn\u00e9 dob\u011b ozna\u010dujeme jako","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":209415,"quiz_id":"12229","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2017-05-23 15:06:40","updated_at":"2017-05-23 15:06:40","questionName":"Vypi\u0161te v\u0161eobecn\u00e9 podm\u00ednky podnik\u00e1n\u00ed.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":209420,"quiz_id":"12229","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2017-05-23 15:09:54","updated_at":"2017-05-23 15:09:54","questionName":"Napi\u0161te 3 obecn\u00e1 pravidla ob\u011b\u017en\u00e9ho majetku.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":204803,"quiz_id":"12229","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-05-15 13:14:14","updated_at":"2017-05-15 13:14:14","questionName":"St\u00e1l\u00e1 aktiva jsou charakteristick\u00e1 t\u00edm, \u017ee se spot\u0159ebov\u00e1vaj\u00ed najednou a slou\u017e\u00ed podniku kr\u00e1tkodob\u011b.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":204807,"quiz_id":"12229","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-05-15 13:16:30","updated_at":"2017-05-15 13:16:30","questionName":"Vyberte, co \u0159ad\u00edme mezi materi\u00e1l.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":204802,"quiz_id":"12229","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-05-15 13:13:29","updated_at":"2017-05-15 13:13:29","questionName":"Vyberte, co \u0159ad\u00edme do ob\u011b\u017en\u00e9ho majetku.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":204801,"quiz_id":"12229","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-05-15 13:12:40","updated_at":"2017-05-15 13:12:40","questionName":"Optim\u00e1ln\u00ed z\u00e1soba je takov\u00e9 mno\u017estv\u00ed, kter\u00e9 v\u00e1\u017ee p\u0159ijateln\u00e9 mno\u017estv\u00ed finan\u010dn\u00edch prost\u0159edk\u016f a vyvol\u00e1v\u00e1 co nejv\u011bt\u0161\u00ed n\u00e1klady na po\u0159\u00edzen\u00ed, skladov\u00e1n\u00ed a z\u00e1rove\u0148 zabezpe\u010d\u00ed plynul\u00fd chod v\u00fdroby.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"Optim\u00e1ln\u00ed z\u00e1soba je takov\u00e9 mno\u017estv\u00ed, kter\u00e9 v\u00e1\u017ee p\u0159ijateln\u00e9 mno\u017estv\u00ed finan\u010dn\u00edch prost\u0159edk\u016f a vyvol\u00e1v\u00e1 co nejmen\u0161\u00ed n\u00e1klady na po\u0159\u00edzen\u00ed, skladov\u00e1n\u00ed a z\u00e1rove\u0148 zabezpe\u010d\u00ed plynul\u00fd chod v\u00fdroby.","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":209411,"quiz_id":"12229","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-05-23 15:04:51","updated_at":"2017-05-23 15:04:51","questionName":"Vztahy mezi zam\u011bstnanci a zam\u011bstnavateli upravuje obchodn\u00ed z\u00e1kon\u00edk.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":209417,"quiz_id":"12229","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2017-05-23 15:07:56","updated_at":"2017-05-23 15:07:56","questionName":"Pro\u010d chceme, aby rychlost obratu ob\u011b\u017en\u00e9ho majetku byla co nejvy\u0161\u0161\u00ed?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":204804,"quiz_id":"12229","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-05-15 13:14:47","updated_at":"2017-05-15 13:14:47","questionName":"\u010c\u00edm je rychlost obratu ob\u011b\u017en\u00e9ho majetku ni\u017e\u0161\u00ed, t\u00edm v\u011bt\u0161\u00ed zisk tento majetek p\u0159inese.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"\u010c\u00edm je rychlost obratu ob\u011b\u017en\u00e9ho majetku vy\u0161\u0161\u00ed, t\u00edm v\u011bt\u0161\u00ed zisk tento majetek p\u0159inese.","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":204809,"quiz_id":"12229","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-05-15 13:17:38","updated_at":"2017-05-15 13:17:38","questionName":"Ob\u011b\u017en\u00e1 aktiva p\u0159edstavuj\u00ed majetek, kter\u00fd m\u00e1 prom\u011bnliv\u00fd charakter, to znamen\u00e1, \u017ee p\u0159i pr\u016fchodu hospod\u00e1\u0159sk\u00fdm cyklem m\u011bn\u00ed svoji formu. Rychlost p\u0159em\u011bny forem ob\u011b\u017en\u00fdch aktiv z\u00e1vis\u00ed zejm\u00e9na na povaze \u010dinnosti podniku (nap\u0159. v obchod\u011b trv\u00e1 p\u0159em\u011bna n\u011bkolik dn\u00ed, ve v\u00fdrob\u011b n\u011bkolik t\u00fddn\u016f). \u010c\u00edm je rychlost obratu ni\u017e\u0161\u00ed, t\u00edm v\u011bt\u0161\u00ed zisk tento majetek p\u0159inese.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"\u010c\u00edm je rychlost obratu vy\u0161\u0161\u00ed, t\u00edm v\u011bt\u0161\u00ed zisk tento majetek p\u0159inese.","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":209413,"quiz_id":"12229","answer_id":null,"answerType_id":"1","created_at":"2017-05-23 15:05:58","updated_at":"2017-05-23 15:05:58","questionName":"Abychom mohli za\u010d\u00edt provozovat \u017eivnost, mus\u00edme spl\u0148ovat tzv. v\u0161eobecn\u00e9 podm\u00ednky podnik\u00e1n\u00ed, pokud je nespl\u0148ujeme, kdo m\u016f\u017ee tuto povinnost splnit za n\u00e1s?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
204810
0
120
block

Pokud jsou dodávky pravidelné, což se týká nejvíce potřebných druhů materiálu, využívá se stanovení maximální zásoby. Maximální zásoba udává množství materiálu, které by zásoba neměla přesáhnout.

Επιλέξτε τις σωστές απαντήσεις  

(0/0)
204808
0
120
none
204805
0
120
none
204811
0
120
none
209415
0
120
none
209420
0
120
none
204803
0
120
none
204807
0
120
none
204802
0
120
none
204801
0
120
none
209411
0
120
none
209417
0
120
none
204804
0
120
none
204809
0
120
none
209413
0
120
none