Colored things (2B p36-37)

Εξοδος

Ερώτηση 1 of 1

  Υπολειπόμενος Χρόνος


0
485072
0
120
block

Match the following pairs:

Ταίριασμα του κειμένου (κλικ και σύρετε)   

(0/0)
Ταίριασμα του κειμένου

hóng sè de jiăn dāo.\n红色的剪刀

Lán sè de xiàng pí. 藍色的 橡皮.

Huáng sè de qiān bǐ. 黃色的鉛筆

lù sè de chi zi. 綠色的尺子

Κάντε κλικ και σύρετε

blue eraser

green rulers

yellow pencils

red scissors


485073
0
60
none