Ερώτηση 1 of 1

  Υπολειπόμενος Χρόνος


0
500224
0
60
block

Semi hermetic compressor compressors may be better to use than hermetic compressors because hermetic compressors

Επιλέξτε τις σωστές απαντήσεις  

(0/0)
500480
0
60
none
500225
0
60
none
500481
0
60
none
500226
0
60
none
500482
0
60
none
500227
0
60
none
500483
0
60
none
500228
0
60
none
500484
0
60
none
500229
0
60
none
500485
0
60
none
500230
0
60
none
500231
0
60
none
500232
0
60
none