Ερώτηση 1 of 1

  Υπολειπόμενος Χρόνος


0
489786
0
60
block

Πιέστε την κάρτα για να την αναστρέψετε.

OpenMP Reductions are faster than Atomic or Critical sections because: They sum into an array whose elements are a Fibonacci series in size They sum into a separate variable per thread and then perform power-of-two addition They momentarily disable interrupts to keep the summing equation from being corrupted They sum into a user-supplied array and then let the programmer decide how to best sum them

They sum into a separate variable per thread and then perform power-of-two addition

Το πήρατε σωστά;

489787
0
60
none
489789
0
60
none
489790
0
60
none
489791
0
60
none
489792
0
60
none
489793
0
60
none
489794
0
60
none
489795
0
60
none
489796
0
60
none
489797
0
60
none
489798
0
60
none
489800
0
60
none
489801
0
60
none
489802
0
60
none