Ερώτηση 1 of 1

  Υπολειπόμενος Χρόνος


0
489767
0
60
block

Πιέστε την κάρτα για να την αναστρέψετε.

Speedup is defined as (P=performance, T=execution time, n = number of cores): Tn-1/Tn Tn/T1 Pn/P1 Pn/Pn-1

Pn/P1

Το πήρατε σωστά;

489769
0
60
none
489771
0
60
none
489773
0
60
none
489774
0
60
none
489775
0
60
none
489776
0
60
none
489777
0
60
none
489778
0
60
none
489779
0
60
none
489780
0
60
none
489781
0
60
none
489783
0
60
none
489784
0
60
none
489785
0
60
none