4)საგამოცდო ტესტები საქართველოს კონსტიტუციიდან

Εξοδος

Ερώτηση 1 of 1

  Υπολειπόμενος Χρόνος


0
323840
0
120
block

რა ვადაში უნდა შეიტანოს პრეზიდენტმა პარლამენტში დასამტკიცებლად გადაწყვეტილება ზავის დადების შესახებ?

Επιλέξτε τις σωστές απαντήσεις  

(0/0)
323841
0
120
none
323842
0
120
none
319750
0
120
none
319751
0
120
none
319752
0
120
none
319753
0
120
none
319754
0
120
none
319755
0
120
none
319756
0
120
none
319757
0
120
none
319758
0
120
none
319759
0
120
none
319760
0
120
none
319761
0
120
none