10.01.18

Ερώτηση 1 of 1

  Υπολειπόμενος Χρόνος


0
357120
0
180
block

Match the text blocks.

Ταίριασμα του κειμένου (κλικ και σύρετε)   

(0/0)
Ταίριασμα του κειμένου

proteasom

uszkodzenie DNA

MPF

cyklosom

polimeraza DNA

Κάντε κλικ και σύρετε

cyklina B

APC

ubikwityna

p53

PCNA


357121
0
180
none
357106
0
180
none
357107
0
180
none
357108
0
180
none
357109
0
180
none
357110
0
180
none
357111
0
180
none
357112
0
180
none
357113
0
180
none
357114
0
180
none
357115
0
180
none
357116
0
180
none
357117
0
180
none
357118
0
180
none