Coğrafya Su Toprak Bitki 1

Ερώτηση 1 of 1

  Υπολειπόμενος Χρόνος


0 [{"id":161199,"quiz_id":"9907","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-01-16 21:13:15","updated_at":"2017-01-18 09:42:07","questionName":"Bu tip yer alt\u0131 sular\u0131n\u0131n olu\u015fabilmesi i\u00e7in k\u0131vr\u0131ml\u0131 arazilerde iki ge\u00e7irimsiz tabaka aras\u0131nda ge\u00e7irimli bir tabakan\u0131n bulunmas\u0131 gerekir. Bu nedenle en elveri\u015fli yerler, k\u0131vr\u0131ml\u0131 tabakalar\u0131n senklinal \u015feklindeki teknele\u015fti\u011fi yerlerdir. Su, senklinallerde a\u00e7\u0131lan kuyulardan, bas\u0131n\u00e7la yery\u00fcz\u00fcne ula\u015f\u0131r. Sular\u0131 daima so\u011fuk olup mineral bak\u0131m\u0131ndan zengin sulard\u0131r.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":"uploads\/-126\/SmartSelectImage_2017-01-16-11-32-59.png","position":7,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":161192,"quiz_id":"9907","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-01-16 21:07:39","updated_at":"2017-01-18 09:40:33","questionName":"Haritada 21-22-23-24-25-26 olarak numaraland\u0131r\u0131lm\u0131\u015f deniz veya k\u00f6rfezler s\u0131ras\u0131yla hangisinde do\u011fru verilmi\u015ftir?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":"uploads\/-126\/2017-01-09 12.18.10.png","position":4,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":161202,"quiz_id":"9907","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-01-16 21:14:47","updated_at":"2017-01-18 09:42:58","questionName":"Eriyebilen ta\u015flar i\u00e7erisinde geli\u015fen su sistemleridir. Baz\u0131lar\u0131 b\u00fcy\u00fck bir akarsu olu\u015fturacak kadar bol su \u00e7\u0131karabilir. Vokl\u00fcz ad\u0131 da verilir. Sular\u0131 daima so\u011fuk olup kire\u00e7 bak\u0131m\u0131ndan zengindirler. Tatlar\u0131 \u00e7o\u011funlukla ac\u0131d\u0131r. Debileri yaz\u0131n artarken k\u0131\u015f\u0131n azal\u0131r.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":"uploads\/-126\/SmartSelectImage_2017-01-16-11-33-13.png","position":8,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":161194,"quiz_id":"9907","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-01-16 21:09:51","updated_at":"2017-01-18 09:37:36","questionName":"D\u00fcnya\u2019da sular alan ve k\u00fctle olarak fazla olmas\u0131na ra\u011fmen, insan\u0131n kullanabilece\u011fi su miktar\u0131 olduk\u00e7a azd\u0131r. Buna g\u00f6re hangi ifade yanl\u0131\u015ft\u0131r?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":5,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":161197,"quiz_id":"9907","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-01-16 21:11:39","updated_at":"2017-01-18 09:41:39","questionName":"Akarsu vadilerinin taban suyu seviyesinden daha derinde bulundu\u011fu yerlerde vadi eteklerinden \u00e7\u0131kan kaynaklard\u0131r. Debilerinde mevsimsel de\u011fi\u015fimler g\u00f6r\u00fcl\u00fcr. Sular\u0131 so\u011fuktur. En \u00e7ok g\u00f6r\u00fclen kaynak t\u00fcr\u00fcd\u00fcr?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":"uploads\/-126\/SmartSelectImage_2017-01-16-11-32-48.png","position":6,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":161187,"quiz_id":"9907","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-01-16 21:05:26","updated_at":"2017-01-18 09:39:29","questionName":"Haritada 11-12-13-14-15 olarak numaraland\u0131r\u0131lm\u0131\u015f deniz veya k\u00f6rfezler s\u0131ras\u0131yla hangisinde do\u011fru verilmi\u015ftir?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":"uploads\/-126\/2017-01-09 12.18.10.png","position":2,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":161188,"quiz_id":"9907","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-01-16 21:06:31","updated_at":"2017-01-18 09:40:05","questionName":"Haritada 16-17-18-19-20 olarak numaraland\u0131r\u0131lm\u0131\u015f deniz veya k\u00f6rfezler s\u0131ras\u0131yla hangisinde do\u011fru verilmi\u015ftir?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":"uploads\/-126\/2017-01-09 12.18.10.png","position":3,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":161205,"quiz_id":"9907","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-01-16 21:17:56","updated_at":"2017-01-18 09:43:57","questionName":"Magman\u0131n yery\u00fcz\u00fcne yak\u0131n oldu\u011fu ya da aktif volkanik alanlarda g\u00f6r\u00fclen bir kaynak t\u00fcr\u00fcd\u00fcr. Yer alt\u0131ndan gelen s\u0131cak sular\u0131n periyodik olarak p\u00fcsk\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc, \u00f6zel ko\u015fullar alt\u0131nda olu\u015fan kaynaklard\u0131r. Y\u00fcksek bas\u0131n\u00e7la, kaynam\u0131\u015f su ve buhar bir s\u00fcre p\u00fcsk\u00fcrd\u00fckten sonra, su \u00e7ekilir ve bir s\u00fcre sonra tekrar ayn\u0131 olay ya\u015fan\u0131r?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":"uploads\/-126\/SmartSelectImage_2017-01-16-11-33-37.png","position":10,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":161184,"quiz_id":"9907","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-01-16 20:58:55","updated_at":"2017-01-18 09:39:09","questionName":"6-7-8-9-10 olarak numaraland\u0131r\u0131lm\u0131\u015f deniz veya k\u00f6rfezler s\u0131ras\u0131yla hangisinde do\u011fru verilmi\u015ftir?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":"uploads\/-126\/2017-01-09 12.18.10.png","position":1,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":161204,"quiz_id":"9907","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-01-16 21:16:21","updated_at":"2017-01-18 09:43:25","questionName":"Yer kabu\u011fu i\u00e7erisinde, magmadan ayr\u0131\u015fan su buhar\u0131n\u0131n k\u0131r\u0131k sistemleri boyunca yery\u00fcz\u00fcne ula\u015fmas\u0131 ile olu\u015fan kaynaklard\u0131r. Bu nedenle b\u00fcy\u00fck bir b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn sular\u0131 s\u0131cakt\u0131r. \u00c7\u0131k\u0131\u015flar\u0131 s\u0131ras\u0131nda y\u00fczeyden s\u0131zan sular\u0131n kar\u0131\u015fmas\u0131 oran\u0131nda s\u0131cakl\u0131klar\u0131 azalabilir. Kapl\u0131ca, \u0131l\u0131ca, \u00e7ermik ve i\u00e7me gibi isimler al\u0131rlar. \u0130\u00e7lerinde bol miktarda madensel tuzlar (mineral) bulunur. Sular\u0131 \u00e7ok s\u0131cak olanlar\u0131na kapl\u0131ca, \u0131l\u0131k olanlar\u0131na ise \u0131l\u0131ca denir. Bir k\u0131sm\u0131 da maden suyu olarak adland\u0131r\u0131l\u0131r. Kaynak rejimleri d\u00fczenlidir?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":"uploads\/-126\/SmartSelectImage_2017-01-16-11-33-22.png","position":9,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":162986,"quiz_id":"9907","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-01-18 09:29:22","updated_at":"2017-01-18 09:38:03","questionName":"Haritada 1-2-3-4-5 olarak numaraland\u0131r\u0131lm\u0131\u015f deniz veya k\u00f6rfezler s\u0131ras\u0131yla hangisinde do\u011fru verilmi\u015ftir?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":"uploads\/-126\/2017-01-09 12.18.10.png","position":0,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
161199
0
120
block

Bu tip yer altı sularının oluşabilmesi için kıvrımlı arazilerde iki geçirimsiz tabaka arasında geçirimli bir tabakanın bulunması gerekir. Bu nedenle en elverişli yerler, kıvrımlı tabakaların senklinal şeklindeki tekneleştiği yerlerdir. Su, senklinallerde açılan kuyulardan, basınçla yeryüzüne ulaşır. Suları daima soğuk olup mineral bakımından zengin sulardır.

Επιλέξτε τις σωστές απαντήσεις  

(0/0)
161192
0
120
none
161202
0
120
none
161194
0
120
none
161197
0
120
none
161187
0
120
none
161188
0
120
none
161205
0
120
none
161184
0
120
none
161204
0
120
none
162986
0
120
none