Elektrotechnika i elektronika okrętowa - Pytania egzaminacyjne z przedmiotu

Ausgang

Frage 1 of 1

  Übrige Zeit


0
607340
0
180
block

Opór zastępczy między punktami A i B układu pokazanego na rysunku wynosi: Dane: R1=3Ω, R2 =2Ω, R3 =2Ω, R4=3Ω, R5=4Ω

Wählen Sie die richtigen Antworten aus  

(0/0)


607342
0
180
none
607607
0
180
none
607609
0
180
none
607613
0
180
none
607359
0
180
none
607615
0
180
none
607361
0
180
none
607617
0
180
none
607362
0
180
none