Glucósidos cardiacos

Ausgang

Frage 1 of 1

  Übrige Zeit


0
127628
0
60
block

Mecanismo de acción glucosidos cardiacos

Den Text abgleichen (klicken und ziehen)   

(0/0)
Passen Sie den Text an

1

2

3

4

5

Klicken und Ziehen

Activa Intercambiador Na, Ca

aumenta Na

Inhibición reversible de Na/KAtpasa

Aumenta Ca

Aumenta Fuerza contracción (inotrópico positivo)