Yamang Lupa at Yamang Tubig

Ausgang

Frage 1 of 1

  Übrige Zeit


0 [{"id":8077,"quiz_id":"766","answer_id":null,"answerType_id":"2","created_at":"2015-09-06 03:08:46","updated_at":"2015-09-06 03:08:46","questionName":"Piliin ang tamang sagot","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":8079,"quiz_id":"766","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-06 03:13:57","updated_at":"2015-09-06 03:13:57","questionName":"Mga bagay o produkto na nakukuha sa mga anyong tubig","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":8084,"quiz_id":"766","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-06 03:18:49","updated_at":"2015-09-06 03:18:49","questionName":"Ito ay nabubuhay sa dagat. Ang mga batuhang nalilikha ng mga ito ay tirahan at pangitlugan ng mga isda at iba pang hayop-dagat","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":8083,"quiz_id":"766","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-06 03:17:16","updated_at":"2015-09-06 03:17:16","questionName":"Nakukuha sa kabibe na maaaring gawing alahas","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":8080,"quiz_id":"766","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-06 03:14:55","updated_at":"2015-09-06 03:14:55","questionName":"Nakagagawa ng asin sa katubigang ito","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":8081,"quiz_id":"766","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-06 03:15:35","updated_at":"2015-09-06 03:15:35","questionName":"Nagpapalakas at nagpapalusog sa katawan","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":8082,"quiz_id":"766","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-06 03:16:24","updated_at":"2015-09-06 03:16:24","questionName":"Nakukuha sa isang uri ng kabibe na maaring gawing palamuti o kagamitan","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":8085,"quiz_id":"766","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2015-09-06 03:19:53","updated_at":"2015-09-06 03:19:53","questionName":"Nakukuha rin sa dagat ang mga sangkap sa paggawa ng mga gamot at ibang produkto","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":8076,"quiz_id":"766","answer_id":null,"answerType_id":"2","created_at":"2015-09-06 03:05:04","updated_at":"2015-09-06 03:05:04","questionName":"Piliin alin ang tamang sagot upang mabuo ang pangugusap","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":8078,"quiz_id":"766","answer_id":null,"answerType_id":"2","created_at":"2015-09-06 03:12:57","updated_at":"2015-09-06 03:12:57","questionName":"Piliin alin ang tamang sagot upang mabuo ang pangugusap","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
8077
0
120
block

Piliin ang tamang sagot

Den Text abgleichen (klicken und ziehen)   

(0/0)
Passen Sie den Text an

Ginagawang alahs, palamuti o kagamitan

Pagkain ng mga baka, kabayo at kalabaw?

Nagpapaganda sa kapaligiran

Mga halamang nakagagamot

Mula sa hibla ng pinya na ginagawang kasuotan tulad ng Barong Tagalog

Ginagawang bahay at mga kagamitang tulad ng mesa, silya at lapis

Klicken und Ziehen

halamang gamot

kahoy

damo

bulaklak

tela

mineral


8079
0
120
none
8084
0
120
none
8083
0
120
none
8080
0
120
none
8081
0
120
none
8082
0
120
none
8085
0
120
none
8076
0
120
none
8078
0
120
none