Solat fadhu ting 1

ىخرج

سؤال 1 of 1

  الوقت المتبقي


0
130410
0
120
block

Sila padankan dengan betul kedua-dua perkara tersebut.

تطابق النص (انقر واسحب)   

(0/0)
تطابق النص

syarat wajib

syarat sah

syarat sah

انقر واسحب

suci daripada najis

menghadap kiblat

islam