1)საგამოცდო ტესტები საქართველოს საარჩევნო კოდექსიდან

ىخرج

سؤال 1 of 1

  الوقت المتبقي



303300
0
120
block

რომელი მსჯელობა არის სწორი?

حدد الإجابات الصحيحة  

(0/0)
303305
0
120
none
303303
0
120
none
303299
0
120
none
303308
0
120
none
303302
0
120
none
303315
0
120
none
303307
0
120
none
303301
0
120
none
303311
0
120
none
303317
0
120
none
303310
0
120
none
303309
0
120
none
303314
0
120
none
303304
0
120
none