Infracciones Convivencia

ىخرج

سؤال 1 of 1

  الوقت المتبقي


0
654592
0
60
block

اضغط على البطاقة لقلبها.

Abocar aigües brutes o materials perjudicials en les proximitats dels arbres i plantes existents a les vies i parcs públics, així com tirar-hi papers, escombraries o residus

Leve

هل فهمته جيدا؟

654593
0
60
none
654594
0
60
none
654595
0
60
none
654596
0
60
none
654597
0
60
none
654598
0
60
none
654599
0
60
none
654600
0
60
none
654601
0
60
none
654602
0
60
none
654603
0
60
none
654604
0
60
none
654605
0
60
none
654606
0
60
none