History

ىخرج

سؤال 1 of 1

  الوقت المتبقي


0
114813
0
1200
block

Tukuyin ang tamang sagot sa mga katanungan

إملأ الفراغات  

(0/0)ang tawag sa sundalong Indian

ang tinatawag na Haring Araw ng Pransya

ang dynatiyang kinabibilangan ninHaring Phillip 11

tinatawag syang tagapag tanggol ng simbahang katoliko

magkatulad ang dalawang paaralan o sekta ng budismo

ang _____ ay paniniwalaan ng lahat ng nilalang

Pinaniniwalaan ng mga hindu ang transmigrasyon at

ang mahayana budismo ang nauna at mas malapit sa orihinal

ang ibig sabihin ng Buddha

ang nagsilbing pundasyon ng buddismo ay ang mga aral ni