hfst 1 (414)

ىخرج

سؤال 1 of 1

  الوقت المتبقي


0
121858
0
120
block

اضغط على البطاقة لقلبها.

Als we het verleden willen onderzoeken, moeten we de sporen die zijn overge bleven on derzoeken. Uit deze sporen putten wij onze historische kennis. wat kunnen deze Sporen zijn?

1 schriftelijke stukken........ 2 materiele resten..... 3 overleveringen..... 4 orale/beeldbronnen

هل فهمته جيدا؟

121859
0
120
none