Guide til videoredigering i mediefag C

ىخرج

سؤال 1 of 1

  الوقت المتبقي


0
351728
0
120
block

Hvilke videofiltre har man størst behov for i hvilke situationer?

حدد الإجابات الصحيحة  

(0/0)