Geograafia

ىخرج

سؤال 1 of 1

  الوقت المتبقي


0
381808
0
120
block

Pane mõisted paari

تطابق النص (انقر واسحب)   

(0/0)
تطابق النص

migratisoon

Sisseränne

انقر واسحب

inimeste alaline või pikaajaline ümberasumine ühest riigist teise, aga ka elupaiga vahetamine sama riigi piires

mujalt tulevate inimeste alaliselt või pikemaks ajaks võõrsile siirdumine