Примене особина биномних коефицијената у доказима једнакости

ىخرج

سؤال 1 of 1

  الوقت المتبقي


0
192376
0
120
block

Одредити вредност збира:

حدد الإجابات الصحيحة  

(0/0)
192377
0
120
none
192378
0
600
none
192379
0
600
none
192380
0
600
none