Cümle Türleri

ىخرج

سؤال 1 of 1

  الوقت المتبقي


0
349751
0
60
block

(1)Ralph, artık denizkabuğunu öttürmüyordu ve büyük kayanın üstü çocuklarla dolmuştu. (2)Sabahki toplantıdan farklıydı bu toplantı. (3)Güneşte yanmanın acısını çeken çocuklar, giysilerini sırtlarına geçirmişlerdi.(4) Eskisi gibi ayrı bir grup olmaktan az çok kurtulan koro üyeleri, pelerinlerini bir kenara atmışlardı.

حدد الإجابات الصحيحة  

(0/0)
349752
0
60
none
349753
0
60
none