China Provincial & AR Capitals

ىخرج

سؤال 1 of 1

  الوقت المتبقي


0
381975
0
60
block

Match the Capital to the Province

تطابق النص (انقر واسحب)   

(0/0)
تطابق النص

Anhui

Fujian

Gansu

Guangdong

Guizhou

انقر واسحب

Guangzhou

Hefei

Fuzhou

Guiyang

Lanzhou


381976
0
60
none
381977
0
60
none
381978
0
60
none
381979
0
60
none