Biologia

ىخرج

سؤال 1 of 1

  الوقت المتبقي


0
303689
0
90
block

Uneix els tipus de roques amb el proces que les transforma

تطابق النص (انقر واسحب)   

(0/0)
تطابق النص

De magmatica a roca metamorfica

De magmatica a sediments

De sediments a roca sedimentaria

De roca sedimentaria a magma

De roca sedimentaria a metamorfica

انقر واسحب

Consolidació

Diagénesi

Meteorització

Fusió

Metamorfisme


301660
0
50
none
301667
0
50
none
301671
0
50
none
301676
0
120
none
301679
0
90
none