Astronomía

ىخرج

سؤال 1 of 1

  الوقت المتبقي


0
488491
0
60
block

اضغط على البطاقة لقلبها.

Canto tempo tarda a Terra en completar unha translación completa ao redor do Sol?

Un ano

هل فهمته جيدا؟