2)საგამოცდო ტესტები საქართველოს კონსტიტუციიდან

ىخرج

سؤال 1 of 1

  الوقت المتبقي


0
311323
0
120
block

რა საფუძვლის არსებობისას არის დაუშვებელი პოლიტიკური გაერთიანების შექმნა და საქმიანობა?

حدد الإجابات الصحيحة  

(0/0)
311324
0
120
none
311325
0
120
none
311326
0
120
none
311327
0
120
none
311328
0
120
none
311329
0
120
none
311330
0
120
none
311331
0
120
none
311332
0
120
none
311333
0
120
none
311334
0
120
none
311335
0
120
none
311336
0
120
none
311337
0
120
none