18)საგამოცდო ტესტები საქართველოს საარჩევნო კოდექსიდან

ىخرج

سؤال 1 of 1

  الوقت المتبقي



362507
0
120
block

რომელ მხარდამჭერთა სიებს ამოწმებს ცენტრალური საარჩევნო კომისია?

حدد الإجابات الصحيحة  

(0/0)
362537
0
120
none
362518
0
120
none
362525
0
120
none
362530
0
120
none
362515
0
120
none
362519
0
120
none
362535
0
120
none
362528
0
120
none
362532
0
120
none
362526
0
120
none
362496
0
120
none
362523
0
120
none
362539
0
120
none
362533
0
120
none