17)საგამოცდო ტესტები საქართველოს საარჩევნო კოდექსიდან

ىخرج

سؤال 1 of 1

  الوقت المتبقي


0 [{"id":362843,"quiz_id":"18193","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 07:34:27","updated_at":"2018-01-21 07:34:27","questionName":"\u10d0\u10d3\u10d2\u10d8\u10da\u10dd\u10d1\u10e0\u10d8\u10d5\u10d8 \u10d7\u10d5\u10d8\u10d7\u10db\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10d1\u10d8\u10e1 \u10ec\u10d0\u10e0\u10db\u10dd\u10db\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10da\u10dd\u10d1\u10d8\u10d7\u10d8 \u10dd\u10e0\u10d2\u10d0\u10dc\u10dd\u10e1 - \u10e1\u10d0\u10d9\u10e0\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10dd\u10e1 \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8 \u10e2\u10d0\u10e0\u10d3\u10d4\u10d1\u10d0:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":362844,"quiz_id":"18193","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 07:34:59","updated_at":"2018-01-21 07:34:59","questionName":"\u10e0\u10d0\u10db\u10d3\u10d4\u10dc\u10d8 \u10ee\u10db\u10d8\u10e1 \u10e3\u10e4\u10da\u10d4\u10d1\u10d0 \u10d0\u10e5\u10d5\u10e1 \u10d0\u10db\u10dd\u10db\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10d4\u10da\u10e1 \u10db\u10e3\u10dc\u10d8\u10ea\u10d8\u10de\u10d0\u10da\u10d8\u10e2\u10d4\u10e2\u10d8\u10e1 \u10d3\u10d0 \u10d7\u10d5\u10d8\u10d7\u10db\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10d8 \u10e5\u10d0\u10da\u10d0\u10e5\u10d8\u10e1 \u10e1\u10d0\u10d9\u10e0\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10dd\u10e1 \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1\u10d0\u10e1?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":362882,"quiz_id":"18193","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 10:34:07","updated_at":"2018-01-21 10:34:07","questionName":"\u10d0\u10d3\u10d2\u10d8\u10da\u10dd\u10d1\u10e0\u10d8\u10d5\u10d8 \u10d7\u10d5\u10d8\u10d7\u10db\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10d1\u10d8\u10e1 \u10ec\u10d0\u10e0\u10db\u10dd\u10db\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10da\u10dd\u10d1\u10d8\u10d7\u10d8 \u10dd\u10e0\u10d2\u10d0\u10dc\u10dd\u10e1 - \u10e1\u10d0\u10d9\u10e0\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10dd\u10e1 \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10e8\u10d8 \u10db\u10dd\u10dc\u10d0\u10ec\u10d8\u10da\u10d4\u10dd\u10d1\u10d8\u10e1 \u10db\u10d8\u10d6\u10dc\u10d8\u10d7 \u10de\u10d0\u10e0\u10e2\u10d8\u10d0\u10db, \u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8\u10ea \u10e0\u10d4\u10d2\u10d8\u10e1\u10e2\u10e0\u10d8\u10e0\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10d8 \u10d8\u10e7\u10dd \u10d1\u10dd\u10da\u10dd \u10e1\u10d0\u10de\u10d0\u10e0\u10da\u10d0\u10db\u10d4\u10dc\u10e2\u10dd \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1\u10d0\u10e1, \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10e8\u10d8 \u10db\u10dd\u10dc\u10d0\u10ec\u10d8\u10da\u10d4\u10dd\u10d1\u10d8\u10e1 \u10e3\u10e4\u10da\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10db\u10d8\u10e1\u10d0\u10e6\u10d4\u10d1\u10d0\u10d3 \u10d2\u10d0\u10dc\u10ea\u10ee\u10d0\u10d3\u10d4\u10d1\u10d8\u10d7 \u10e3\u10dc\u10d3\u10d0 \u10db\u10d8\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10dd\u10e1 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d3\u10d0\u10dc\u10d8\u10e8\u10d5\u10dc\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10db\u10d3\u10d4\u10d2, \u10db\u10d0\u10d2\u10e0\u10d0\u10db \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d3\u10e6\u10d4\u10db\u10d3\u10d4 \u10d0\u10e0\u10d0 \u10e3\u10d2\u10d5\u10d8\u10d0\u10dc\u10d4\u10e1:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":362839,"quiz_id":"18193","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 07:31:51","updated_at":"2018-01-21 07:31:51","questionName":"\u10e1\u10d0\u10d9\u10e0\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10dd\u10e1 \u10ec\u10d4\u10d5\u10e0\u10dd\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d9\u10d0\u10dc\u10d3\u10d8\u10d3\u10d0\u10e2\u10d0\u10d3 \u10d3\u10d0\u10e1\u10d0\u10ee\u10d4\u10da\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10db\u10d7\u10ee\u10d5\u10d4\u10d5\u10d0\u10e8\u10d8 \u10e1\u10d0\u10db\u10e1\u10d0\u10ee\u10e3\u10e0\u10d4\u10d1\u10e0\u10d8\u10d5\u10d8 \u10e3\u10e4\u10da\u10d4\u10d1\u10d0\u10db\u10dd\u10e1\u10d8\u10da\u10d4\u10d1\u10d0 \u10d0\u10e0 \u10e3\u10ec\u10e7\u10d3\u10d4\u10d1\u10d0\u10d7:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":362840,"quiz_id":"18193","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 07:32:28","updated_at":"2018-01-21 07:32:28","questionName":"\u10d7\u10e3 \u10e1\u10d0\u10d9\u10e0\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10dd\u10e1 \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1\u10d0\u10e1 \u10d0\u10d3\u10d2\u10d8\u10da\u10dd\u10d1\u10e0\u10d8\u10d5 \u10db\u10d0\u10df\u10dd\u10e0\u10d8\u10e2\u10d0\u10e0\u10e3\u10da \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10dd\u10da\u10e5\u10e8\u10d8 \u10ec\u10d0\u10e0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10da\u10d8 \u10e1\u10d0\u10d9\u10e0\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10dd\u10e1 \u10ec\u10d4\u10d5\u10e0\u10dd\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d9\u10d0\u10dc\u10d3\u10d8\u10d3\u10d0\u10e2\u10d8\u10e1 \u10e1\u10d0\u10e0\u10d4\u10d2\u10d8\u10e1\u10e2\u10e0\u10d0\u10ea\u10d8\u10dd \u10d3\u10dd\u10d9\u10e3\u10db\u10d4\u10dc\u10e2\u10d0\u10ea\u10d8\u10d0 \u10d0\u10e0 \u10d0\u10d9\u10db\u10d0\u10e7\u10dd\u10e4\u10d8\u10da\u10d4\u10d1\u10e1 \u10d9\u10d0\u10dc\u10dd\u10dc\u10d8\u10d7 \u10d3\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10da \u10db\u10dd\u10d7\u10ee\u10dd\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10e1, \u10e0\u10d0 \u10d5\u10d0\u10d3\u10d0\u10e8\u10d8 \u10e3\u10dc\u10d3\u10d0 \u10ec\u10d0\u10e0\u10d0\u10d3\u10d2\u10d8\u10dc\u10dd\u10e1 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10e1\u10e3\u10d1\u10d8\u10d4\u10e5\u10e2\u10d8\u10e1 \u10ec\u10d0\u10e0\u10db\u10dd\u10db\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d4\u10da\u10db\u10d0 \u10e8\u10d4\u10e1\u10ec\u10dd\u10e0\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10d8 \u10db\u10dd\u10dc\u10d0\u10ea\u10d4\u10db\u10d4\u10d1\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":362889,"quiz_id":"18193","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 10:41:19","updated_at":"2018-01-21 10:41:19","questionName":"\u10e1\u10d0\u10d9\u10e0\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10dd\u10e1 \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1\u10d0\u10e1 \u10de\u10d0\u10e0\u10e2\u10d8\u10e3\u10da \u10e1\u10d8\u10d0\u10e8\u10d8 \u10ec\u10d0\u10e0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10da \u10d9\u10d0\u10dc\u10d3\u10d8\u10d3\u10d0\u10e2\u10d7\u10d0 \u10e0\u10d0\u10dd\u10d3\u10d4\u10dc\u10dd\u10d1\u10d0:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":362884,"quiz_id":"18193","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 10:35:25","updated_at":"2018-01-21 10:35:25","questionName":"\u10d0\u10d3\u10d2\u10d8\u10da\u10dd\u10d1\u10e0\u10d8\u10d5\u10d8 \u10d7\u10d5\u10d8\u10d7\u10db\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10d1\u10d8\u10e1 \u10ec\u10d0\u10e0\u10db\u10dd\u10db\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10da\u10dd\u10d1\u10d8\u10d7\u10d8 \u10dd\u10e0\u10d2\u10d0\u10dc\u10dd\u10e1 - \u10e1\u10d0\u10d9\u10e0\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10dd\u10e1 \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10e8\u10d8, \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10db\u10d8\u10d4\u10e0 \u10e0\u10d4\u10d2\u10d8\u10e1\u10e2\u10e0\u10d8\u10e0\u10d4\u10d1\u10e3\u10da \u10de\u10d0\u10e0\u10e2\u10d8\u10d4\u10d1\u10e1 \u10e3\u10e4\u10da\u10d4\u10d1\u10d0 \u10d0\u10e5\u10d5\u10d7 \u10e8\u10d4\u10e5\u10db\u10dc\u10d0\u10dc \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d1\u10da\u10dd\u10d9\u10d8 \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d3\u10e6\u10d4\u10db\u10d3\u10d4 \u10d0\u10e0\u10d0 \u10e3\u10d2\u10d5\u10d8\u10d0\u10dc\u10d4\u10e1:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":362881,"quiz_id":"18193","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 10:33:14","updated_at":"2018-01-21 10:33:14","questionName":"\u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8 \u10db\u10e1\u10ef\u10d4\u10da\u10dd\u10d1\u10d0\u10d0 \u10e1\u10ec\u10dd\u10e0\u10d8:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":362842,"quiz_id":"18193","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 07:33:46","updated_at":"2018-01-21 07:33:46","questionName":"\u10d0\u10d3\u10d2\u10d8\u10da\u10dd\u10d1\u10e0\u10d8\u10d5\u10d8 \u10d7\u10d5\u10d8\u10d7\u10db\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10d1\u10d8\u10e1 \u10ec\u10d0\u10e0\u10db\u10dd\u10db\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10da\u10dd\u10d1\u10d8\u10d7\u10d8 \u10dd\u10e0\u10d2\u10d0\u10dc\u10dd\u10e1 \u2013 \u10e1\u10d0\u10d9\u10e0\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10dd\u10e1 \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1\u10d0\u10d7\u10d5\u10d8\u10e1 \u10d0\u10d3\u10d2\u10d8\u10da\u10dd\u10d1\u10e0\u10d8\u10d5 \u10db\u10d0\u10df\u10dd\u10e0\u10d8\u10e2\u10d0\u10e0\u10e3\u10da \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10dd\u10da\u10e5\u10d4\u10d1\u10e1 \u10e5\u10db\u10dc\u10d8\u10e1 \u10d3\u10d0 \u10db\u10d0\u10d7 \u10e1\u10d0\u10d6\u10e6\u10d5\u10e0\u10d4\u10d1\u10e1 \u10d0\u10d6\u10e3\u10e1\u10e2\u10d4\u10d1\u10e1:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":362883,"quiz_id":"18193","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 10:34:54","updated_at":"2018-01-21 10:34:54","questionName":"\u10d7\u10e3 \u10de\u10d0\u10e0\u10e2\u10d8\u10d0 \u10e0\u10d4\u10d2\u10d8\u10e1\u10e2\u10e0\u10d8\u10e0\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10d8 \u10d0\u10e0 \u10d8\u10e7\u10dd \u10d1\u10dd\u10da\u10dd \u10e1\u10d0\u10de\u10d0\u10e0\u10da\u10d0\u10db\u10d4\u10dc\u10e2\u10dd \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1\u10d0\u10e1, \u10d0\u10dc \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d3\u10d0\u10dc\u10d8\u10e8\u10d5\u10dc\u10d8\u10e1 \u10d3\u10e6\u10d8\u10e1\u10d7\u10d5\u10d8\u10e1 \u10d0\u10e0 \u10f0\u10e7\u10d0\u10d5\u10e1 \u10ec\u10d0\u10e0\u10db\u10dd\u10db\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d4\u10da\u10d8 \u10e1\u10d0\u10e5\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10e1 \u10de\u10d0\u10e0\u10da\u10d0\u10db\u10d4\u10dc\u10e2\u10e8\u10d8, \u10d0\u10d3\u10d2\u10d8\u10da\u10dd\u10d1\u10e0\u10d8\u10d5\u10d8 \u10d7\u10d5\u10d8\u10d7\u10db\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10d1\u10d8\u10e1 \u10ec\u10d0\u10e0\u10db\u10dd\u10db\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10da\u10dd\u10d1\u10d8\u10d7\u10d8 \u10dd\u10e0\u10d2\u10d0\u10dc\u10dd\u10e1 \u2013 \u10e1\u10d0\u10d9\u10e0\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10dd\u10e1 \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10e8\u10d8 \u10db\u10dd\u10dc\u10d0\u10ec\u10d8\u10da\u10d4\u10dd\u10d1\u10d8\u10e1 \u10e3\u10e4\u10da\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10db\u10d8\u10e1\u10d0\u10e6\u10d4\u10d1\u10d0\u10d3 \u10de\u10d0\u10e0\u10e2\u10d8\u10d0 \u10db\u10d8\u10e1\u10d8 \u10ee\u10d4\u10da\u10db\u10eb\u10e6\u10d5\u10d0\u10dc\u10d4\u10da\u10d8 \u10de\u10d8\u10e0\u10d8\u10e1 (\u10de\u10d8\u10e0\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1) \u10db\u10d8\u10d4\u10e0 \u10ee\u10d4\u10da\u10db\u10dd\u10ec\u10d4\u10e0\u10d8\u10da\u10d8 \u10e1\u10d0\u10d7\u10d0\u10dc\u10d0\u10d3\u10dd \u10d2\u10d0\u10dc\u10ea\u10ee\u10d0\u10d3\u10d4\u10d1\u10d8\u10d7 \u10db\u10d8\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10d0\u10d5\u10e1 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd\u10e1 \u10d7\u10d0\u10d5\u10db\u10ef\u10d3\u10dd\u10db\u10d0\u10e0\u10d4\u10e1:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":362846,"quiz_id":"18193","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 07:36:16","updated_at":"2018-01-21 07:36:16","questionName":"\u10e0\u10d0\u10db\u10d3\u10d4\u10dc\u10d8 \u10ec\u10d4\u10d5\u10e0\u10d8\u10e1\u10d0\u10d2\u10d0\u10dc \u10e8\u10d4\u10d3\u10d2\u10d4\u10d1\u10d0 \u10d7\u10d5\u10d8\u10d7\u10db\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10d8 \u10e5\u10d0\u10da\u10d0\u10e5\u10d8\u10e1 \u10e1\u10d0\u10d9\u10e0\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10dd, \u10d7\u10e3 \u10d0\u10db\u10dd\u10db\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10d4\u10da\u10d7\u10d0 \u10e0\u10d0\u10dd\u10d3\u10d4\u10dc\u10dd\u10d1\u10d0 \u10d0\u10e6\u10d4\u10db\u10d0\u10e2\u10d4\u10d1\u10d0 75 000-\u10e1?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":362880,"quiz_id":"18193","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 10:32:34","updated_at":"2018-01-21 10:32:34","questionName":"\u10e0\u10d0\u10db\u10d3\u10d4\u10dc\u10d8 \u10ec\u10d4\u10d5\u10e0\u10d8\u10e1\u10d0\u10d2\u10d0\u10dc \u10e8\u10d4\u10d3\u10d2\u10d4\u10d1\u10d0 \u10d7\u10d5\u10d8\u10d7\u10db\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10d8 \u10e5\u10d0\u10da\u10d0\u10e5\u10d8\u10e1 \u10e1\u10d0\u10d9\u10e0\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10dd, \u10d7\u10e3 \u10d0\u10db\u10dd\u10db\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10d4\u10da\u10d7\u10d0 \u10e0\u10d0\u10dd\u10d3\u10d4\u10dc\u10dd\u10d1\u10d0 \u10d0\u10e0 \u10d0\u10e6\u10d4\u10db\u10d0\u10e2\u10d4\u10d1\u10d0 75 000-\u10e1?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":362841,"quiz_id":"18193","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 07:33:07","updated_at":"2018-01-21 07:33:07","questionName":"\u10d0\u10d3\u10d2\u10d8\u10da\u10dd\u10d1\u10e0\u10d8\u10d5\u10d8 \u10d7\u10d5\u10d8\u10d7\u10db\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10d1\u10d8\u10e1 \u10ec\u10d0\u10e0\u10db\u10dd\u10db\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10da\u10dd\u10d1\u10d8\u10d7\u10d8 \u10dd\u10e0\u10d2\u10d0\u10dc\u10dd\u10e1 - \u10e1\u10d0\u10d9\u10e0\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10dd\u10e1 \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1\u10d0\u10d7\u10d5\u10d8\u10e1 \u10e7\u10dd\u10d5\u10d4\u10da\u10d8 \u10d3\u10d0\u10db\u10dd\u10e3\u10d9\u10d8\u10d3\u10d4\u10d1\u10d4\u10da\u10d8 \u10d7\u10d5\u10d8\u10d7\u10db\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10d8 \u10d4\u10e0\u10d7\u10d4\u10e3\u10da\u10d8 \u10ec\u10d0\u10e0\u10db\u10dd\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10e1:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":362845,"quiz_id":"18193","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 07:35:37","updated_at":"2018-01-21 07:35:37","questionName":"\u10e0\u10d0\u10db\u10d3\u10d4\u10dc\u10d8 \u10ec\u10d4\u10d5\u10e0\u10d8\u10e1\u10d0\u10d2\u10d0\u10dc \u10e8\u10d4\u10d3\u10d2\u10d4\u10d1\u10d0 \u10d7\u10d5\u10d8\u10d7\u10db\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10d8 \u10d7\u10d4\u10db\u10d8\u10e1 \u10e1\u10d0\u10d9\u10e0\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10dd?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":362887,"quiz_id":"18193","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 10:39:40","updated_at":"2018-01-21 10:39:40","questionName":"\u10de\u10e0\u10dd\u10de\u10dd\u10e0\u10ea\u10d8\u10e3\u10da\u10d8 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10e1\u10d8\u10e1\u10e2\u10d4\u10db\u10d8\u10e1 \u10e1\u10d0\u10e4\u10e3\u10eb\u10d5\u10d4\u10da\u10d6\u10d4 \u10d0\u10d3\u10d2\u10d8\u10da\u10dd\u10d1\u10e0\u10d8\u10d5\u10d8 \u10d7\u10d5\u10d8\u10d7\u10db\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10d1\u10d8\u10e1 \u10ec\u10d0\u10e0\u10db\u10dd\u10db\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10da\u10dd\u10d1\u10d8\u10d7\u10d8 \u10dd\u10e0\u10d2\u10d0\u10dc\u10dd\u10e1 \u2013 \u10e1\u10d0\u10d9\u10e0\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10dd\u10e1 \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10e8\u10d8 \u10db\u10dd\u10dc\u10d0\u10ec\u10d8\u10da\u10d4\u10dd\u10d1\u10d8\u10e1 \u10db\u10d8\u10e1\u10d0\u10e6\u10d4\u10d1\u10d0\u10d3 \u10de\u10d0\u10e0\u10e2\u10d8\u10d4\u10d1\u10d8\/\u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d1\u10da\u10dd\u10d9\u10d4\u10d1\u10d8 \u10de\u10d0\u10e0\u10e2\u10d8\u10e3\u10da \u10e1\u10d8\u10d4\u10d1\u10e1 \u10ec\u10d0\u10e0\u10e3\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d4\u10dc:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
362843
0
120
block

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოს არჩევნები ტარდება:

حدد الإجابات الصحيحة  

(0/0)
362844
0
120
none
362882
0
120
none
362839
0
120
none
362840
0
120
none
362889
0
120
none
362884
0
120
none
362881
0
120
none
362842
0
120
none
362883
0
120
none
362846
0
120
none
362880
0
120
none
362841
0
120
none
362845
0
120
none
362887
0
120
none