15)საგამოცდო ტესტები საქართველოს საარჩევნო კოდექსიდან

ىخرج

سؤال 1 of 1

  الوقت المتبقي


0 [{"id":363269,"quiz_id":"18191","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 15:34:25","updated_at":"2018-01-21 15:34:25","questionName":"\u10e0\u10dd\u10d2\u10dd\u10e0\u10d8 \u10e8\u10d4\u10d3\u10d4\u10d2\u10d8 \u10d3\u10d2\u10d4\u10d1\u10d0, \u10d7\u10e3 \u10d9\u10d4\u10dc\u10ed\u10d8\u10e1\u10e7\u10e0\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10d3\u10d4\u10d2\u10d4\u10d1\u10d8 \u10d1\u10d0\u10d7\u10d8\u10da\u10d0\u10d3 \u10d8\u10e5\u10dc\u10d0 \u10ea\u10dc\u10dd\u10d1\u10d8\u10da\u10d8 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10e3\u10d1\u10d0\u10dc\u10d7\u10d0 \u10dc\u10d0\u10ee\u10d4\u10d5\u10d0\u10e0\u10d6\u10d4 \u10db\u10d4\u10e2\u10e8\u10d8 \u10d0\u10dc \u10e0\u10d0\u10db\u10d3\u10d4\u10dc\u10d8\u10db\u10d4 \u10e3\u10d1\u10d0\u10dc\u10e8\u10d8, \u10e0\u10dd\u10db\u10da\u10d4\u10d1\u10e8\u10d8\u10ea \u10d0\u10db\u10dd\u10db\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10d4\u10da\u10d7\u10d0 \u10e1\u10d0\u10d4\u10e0\u10d7\u10dd \u10e0\u10d0\u10dd\u10d3\u10d4\u10dc\u10dd\u10d1\u10d0 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10dd\u10da\u10e5\u10e8\u10d8 \u10d0\u10db\u10dd\u10db\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10d4\u10da\u10d7\u10d0 \u10e1\u10d0\u10d4\u10e0\u10d7\u10dd \u10e0\u10d0\u10dd\u10d3\u10d4\u10dc\u10dd\u10d1\u10d8\u10e1 \u10dc\u10d0\u10ee\u10d4\u10d5\u10d0\u10e0\u10d6\u10d4 \u10db\u10d4\u10e2\u10d8\u10d0 \u10d3\u10d0 \u10d2\u10d0\u10d5\u10da\u10d4\u10dc\u10d0\u10e1 \u10d0\u10ee\u10d3\u10d4\u10dc\u10e1 \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10d3\u10d4\u10d2\u10d4\u10d1\u10d6\u10d4 \u10d3\u10d0 \u10db\u10d0\u10df\u10dd\u10e0\u10d8\u10e2\u10d0\u10e0\u10e3\u10da\u10d8 \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10d3\u10d4\u10d2\u10d4\u10d1\u10d8 \u10d1\u10d0\u10d7\u10d8\u10da\u10d0\u10d3 \u10d8\u10e5\u10dc\u10d0 \u10ea\u10dc\u10dd\u10d1\u10d8\u10da\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363274,"quiz_id":"18191","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 15:38:17","updated_at":"2018-01-21 15:38:17","questionName":"\u10e0\u10d0 \u10db\u10dd\u10ee\u10d3\u10d4\u10d1\u10d0, \u10d7\u10e3 \u10db\u10d0\u10df\u10dd\u10e0\u10d8\u10e2\u10d0\u10e0\u10e3\u10da\u10d8 \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10db\u10d4\u10dd\u10e0\u10d4 \u10e2\u10e3\u10e0\u10d8\u10e1 \u10d3\u10d0\u10dc\u10d8\u10e8\u10d5\u10dc\u10d8\u10e1 \u10e1\u10d0\u10ed\u10d8\u10e0\u10dd\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1\u10d0\u10e1, \u10d4\u10e0\u10d7\u10dc\u10d0\u10d8\u10e0\u10d8 \u10e1\u10d0\u10e3\u10d9\u10d4\u10d7\u10d4\u10e1\u10dd \u10e8\u10d4\u10d3\u10d4\u10d2\u10d8 \u10d0\u10e6\u10db\u10dd\u10d0\u10e9\u10dc\u10d3\u10d4\u10d1\u10d0 \u10dd\u10e0\u10d6\u10d4 \u10db\u10d4\u10e2 \u10db\u10d0\u10df\u10dd\u10e0\u10d8\u10e2\u10d0\u10e0 \u10d9\u10d0\u10dc\u10d3\u10d8\u10d3\u10d0\u10e2\u10e1 \u10d0\u10dc 1 \u10e1\u10d0\u10e3\u10d9\u10d4\u10d7\u10d4\u10e1\u10dd \u10e8\u10d4\u10d3\u10d4\u10d2\u10d8\u10e1 \u10db\u10e5\u10dd\u10dc\u10d4 \u10d9\u10d0\u10dc\u10d3\u10d8\u10d3\u10d0\u10e2\u10d8\u10e1 \u10db\u10dd\u10db\u10d3\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10e0\u10d0\u10db\u10d3\u10d4\u10dc\u10d8\u10db\u10d4 \u10d9\u10d0\u10dc\u10d3\u10d8\u10d3\u10d0\u10e2\u10e1 \u10ee\u10db\u10d0\u10d7\u10d0 \u10e2\u10dd\u10da\u10d8 \u10e0\u10d0\u10dd\u10d3\u10d4\u10dc\u10dd\u10d1\u10d0 \u10d4\u10e5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d0?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363275,"quiz_id":"18191","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 15:38:52","updated_at":"2018-01-21 15:38:52","questionName":"\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d1\u10d0\u10d7\u10d8\u10da\u10d0\u10d3 \u10ea\u10dc\u10dd\u10d1\u10d8\u10d3\u10d0\u10dc \u10e0\u10d0 \u10d5\u10d0\u10d3\u10d0\u10e8\u10d8 \u10e3\u10dc\u10d3\u10d0 \u10d3\u10d0\u10d8\u10dc\u10d8\u10e8\u10dc\u10dd\u10e1 \u10ee\u10d4\u10da\u10d0\u10ee\u10d0\u10da\u10d8 \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d7\u10d0\u10e0\u10d8\u10e6\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363278,"quiz_id":"18191","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 15:40:57","updated_at":"2018-01-21 15:40:57","questionName":"\u10e0\u10dd\u10d2\u10dd\u10e0\u10d8\u10d0 \u10ee\u10d4\u10da\u10d0\u10ee\u10d0\u10da \u10d9\u10d4\u10dc\u10ed\u10d8\u10e1\u10e7\u10e0\u10d0\u10e8\u10d8 \u10de\u10d0\u10e0\u10e2\u10d8\u10e3\u10da\u10d8 \u10e1\u10d8\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d1\u10d4\u10d3\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363276,"quiz_id":"18191","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 15:39:41","updated_at":"2018-01-21 15:39:41","questionName":"\u10e0\u10dd\u10d2\u10dd\u10e0 \u10d2\u10d0\u10d3\u10d0\u10ec\u10e7\u10d3\u10d4\u10d1\u10d0 \u10e1\u10d0\u10d9\u10d8\u10d7\u10ee\u10d8, \u10d7\u10e3 \u10d0\u10e6\u10db\u10dd\u10e9\u10dc\u10d3\u10d4\u10d1\u10d0, \u10e0\u10dd\u10db \u10de\u10e0\u10dd\u10de\u10dd\u10e0\u10ea\u10d8\u10e3\u10da\u10d8 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10e1\u10d8\u10e1\u10e2\u10d4\u10db\u10d8\u10e1 \u10e1\u10d0\u10e4\u10e3\u10eb\u10d5\u10d4\u10da\u10d6\u10d4 \u10db\u10dd\u10ec\u10e7\u10dd\u10d1\u10d8\u10da\u10d8 \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8 \u10e9\u10d0\u10e2\u10d0\u10e0\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10d0\u10d3 \u10d2\u10d0\u10db\u10dd\u10ea\u10ee\u10d0\u10d3\u10d3\u10d0, \u10db\u10d0\u10d2\u10e0\u10d0\u10db \u10d5\u10d4\u10e0\u10ea \u10d4\u10e0\u10d7\u10db\u10d0 \u10de\u10d0\u10e0\u10e2\u10d8\u10d0\u10db \u10d3\u10d0 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d1\u10da\u10dd\u10d9\u10db\u10d0 \u10d5\u10d4\u10e0 \u10db\u10d8\u10d8\u10e6\u10dd \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10e8\u10d8 \u10db\u10dd\u10dc\u10d0\u10ec\u10d8\u10da\u10d4\u10d7\u10d0 \u10ee\u10db\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 5%?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363272,"quiz_id":"18191","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 15:36:23","updated_at":"2018-01-21 15:36:23","questionName":"\u10d2\u10d0\u10dc\u10db\u10d4\u10dd\u10e0\u10d4\u10d1\u10d8\u10d7\u10d8 \u10d9\u10d4\u10dc\u10ed\u10d8\u10e1\u10e7\u10e0\u10d0 \u10e8\u10d4\u10d8\u10eb\u10da\u10d4\u10d1\u10d0 \u10d3\u10d0\u10d8\u10dc\u10d8\u10e8\u10dc\u10dd\u10e1:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363277,"quiz_id":"18191","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 15:40:17","updated_at":"2018-01-21 15:40:17","questionName":"\u10d5\u10d8\u10e1 \u10d0\u10e5\u10d5\u10e1 \u10e3\u10e4\u10da\u10d4\u10d1\u10d0 \u10db\u10dd\u10dc\u10d0\u10ec\u10d8\u10da\u10d4\u10dd\u10d1\u10d0 \u10db\u10d8\u10d8\u10e6\u10dd\u10e1 \u10ee\u10d4\u10da\u10d0\u10ee\u10d0\u10da \u10d9\u10d4\u10dc\u10ed\u10d8\u10e1\u10e7\u10e0\u10d0\u10e8\u10d8, \u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8\u10ea \u10d3\u10d0\u10d8\u10dc\u10d8\u10e8\u10dc\u10d0 \u10d8\u10db\u10d8\u10e1 \u10d2\u10d0\u10db\u10dd, \u10e0\u10dd\u10db \u10d5\u10d4\u10e0\u10ea \u10d4\u10e0\u10d7\u10db\u10d0 \u10de\u10d0\u10e0\u10e2\u10d8\u10d0\u10db \u10d3\u10d0 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d1\u10da\u10dd\u10d9\u10db\u10d0 \u10d5\u10d4\u10e0 \u10db\u10d8\u10d8\u10e6\u10dd \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10e8\u10d8 \u10db\u10dd\u10dc\u10d0\u10ec\u10d8\u10da\u10d4\u10d7\u10d0 \u10ee\u10db\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 5%?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363265,"quiz_id":"18191","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 15:31:45","updated_at":"2018-01-21 15:31:45","questionName":"\u10d9\u10d4\u10dc\u10ed\u10d8\u10e1\u10e7\u10e0\u10d8\u10d3\u10d0\u10dc \u10e0\u10d0 \u10d5\u10d0\u10d3\u10d0\u10e8\u10d8 \u10d0\u10ef\u10d0\u10db\u10d4\u10d1\u10e1 \u10ea\u10d4\u10e1\u10d9\u10dd \u10e1\u10d0\u10e5\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10e1 \u10de\u10d0\u10e0\u10da\u10d0\u10db\u10d4\u10dc\u10e2\u10d8\u10e1 \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10d3\u10d4\u10d2\u10d4\u10d1\u10e1?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363264,"quiz_id":"18191","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 15:31:11","updated_at":"2018-01-21 15:31:11","questionName":"\u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8 \u10e1\u10d0\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10da\u10d4\u10d1\u10e0\u10d8\u10d5\u10d8 \u10d0\u10e5\u10e2\u10d8\u10d7 \u10ee\u10d3\u10d4\u10d1\u10d0 \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10e3\u10da\u10d8 \u10de\u10d0\u10e0\u10da\u10d0\u10db\u10d4\u10dc\u10e2\u10d8\u10e1 \u10ec\u10d4\u10d5\u10e0\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10e3\u10e4\u10da\u10d4\u10d1\u10d0\u10db\u10dd\u10e1\u10d8\u10da\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10ea\u10dc\u10dd\u10d1\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10db\u10d3\u10d4\u10d2 \u10de\u10d0\u10e0\u10da\u10d0\u10db\u10d4\u10dc\u10e2\u10d8\u10e1 \u10ec\u10d4\u10d5\u10e0\u10dd\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d9\u10d0\u10dc\u10d3\u10d8\u10d3\u10d0\u10e2\u10d8\u10e1 \u10db\u10d8\u10d4\u10e0 \u10e1\u10d0\u10d9\u10e3\u10d7\u10d0\u10e0\u10d8 \u10d8\u10dc\u10d8\u10ea\u10d8\u10d0\u10e2\u10d8\u10d5\u10d8\u10d7 \u10de\u10d0\u10e0\u10e2\u10d8\u10e3\u10da\u10d8 \u10e1\u10d8\u10d8\u10d3\u10d0\u10dc \u10d9\u10d0\u10dc\u10d3\u10d8\u10d3\u10d0\u10e2\u10e3\u10e0\u10d8\u10e1 \u10db\u10dd\u10ee\u10e1\u10dc\u10d0?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363271,"quiz_id":"18191","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 15:35:38","updated_at":"2018-01-21 15:35:38","questionName":"\u10e0\u10d0 \u10e8\u10d4\u10db\u10d7\u10ee\u10d5\u10d4\u10d5\u10d0\u10e8\u10d8 \u10d8\u10dc\u10d8\u10e8\u10dc\u10d4\u10d1\u10d0 \u10d2\u10d0\u10dc\u10db\u10d4\u10dd\u10e0\u10d4\u10d1\u10d8\u10d7\u10d8 \u10d9\u10d4\u10dc\u10ed\u10d8\u10e1\u10e7\u10e0\u10d0 \u10de\u10e0\u10dd\u10de\u10dd\u10e0\u10ea\u10d8\u10e3\u10da\u10d8 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10e1\u10d8\u10e1\u10e2\u10d4\u10db\u10d8\u10d7 \u10e9\u10d0\u10e2\u10d0\u10e0\u10d4\u10d1\u10e3\u10da \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10e8\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363273,"quiz_id":"18191","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 15:36:57","updated_at":"2018-01-21 15:36:57","questionName":"\u10e0\u10d0 \u10d5\u10d0\u10d3\u10d0\u10e8\u10d8 \u10d8\u10db\u10d0\u10e0\u10d7\u10d4\u10d1\u10d0 \u10de\u10d0\u10e0\u10da\u10d0\u10db\u10d4\u10dc\u10e2\u10d8\u10e1 \u10ec\u10d4\u10d5\u10e0\u10d8\u10e1 \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10db\u10d4\u10dd\u10e0\u10d4 \u10e2\u10e3\u10e0\u10d8?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363270,"quiz_id":"18191","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 15:35:02","updated_at":"2018-01-21 15:35:02","questionName":"\u10e0\u10d0 \u10ee\u10d3\u10d4\u10d1\u10d0, \u10d7\u10e3 \u10de\u10e0\u10dd\u10de\u10dd\u10e0\u10ea\u10d8\u10e3\u10da\u10d8 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10e1\u10d8\u10e1\u10e2\u10d4\u10db\u10d8\u10d7 \u10e9\u10d0\u10e2\u10d0\u10e0\u10d4\u10d1\u10e3\u10da \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10e8\u10d8 \u10d9\u10d4\u10dc\u10ed\u10d8\u10e1\u10e7\u10e0\u10d8\u10e1 \u10e8\u10d4\u10d3\u10d4\u10d2\u10d4\u10d1\u10d8 \u10d1\u10d0\u10d7\u10d8\u10da\u10d0\u10d3 \u10d8\u10e5\u10dc\u10d0 \u10ea\u10dc\u10dd\u10d1\u10d8\u10da\u10d8 \u10e0\u10d0\u10db\u10d3\u10d4\u10dc\u10d8\u10db\u10d4 \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10dd\u10da\u10e5\u10e8\u10d8, \u10e0\u10dd\u10db\u10da\u10d4\u10d1\u10e8\u10d8\u10ea \u10d0\u10db\u10dd\u10db\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10d4\u10da\u10d7\u10d0 \u10e1\u10d0\u10d4\u10e0\u10d7\u10dd \u10e0\u10d0\u10dd\u10d3\u10d4\u10dc\u10dd\u10d1\u10d0 \u10e1\u10d0\u10e5\u10d0\u10e0\u10d7\u10d5\u10d4\u10da\u10dd\u10e1 \u10d0\u10db\u10dd\u10db\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10d4\u10da\u10d7\u10d0 \u10e1\u10d0\u10d4\u10e0\u10d7\u10dd \u10e0\u10d0\u10dd\u10d3\u10d4\u10dc\u10dd\u10d1\u10d8\u10e1 \u10dc\u10d0\u10ee\u10d4\u10d5\u10d0\u10e0\u10d6\u10d4 \u10db\u10d4\u10e2\u10d8\u10d0?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363268,"quiz_id":"18191","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 15:33:47","updated_at":"2018-01-21 15:33:47","questionName":"\u10e0\u10dd\u10d2\u10dd\u10e0 \u10d2\u10d0\u10dc\u10d0\u10ec\u10d8\u10da\u10d3\u10d4\u10d1\u10d0 \u10de\u10d0\u10e0\u10da\u10d0\u10db\u10d4\u10dc\u10e2\u10d8\u10e1 \u10ec\u10d4\u10d5\u10e0\u10d7\u10d0 \u10d3\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10dc\u10d8\u10da\u10d8 \u10db\u10d0\u10dc\u10d3\u10d0\u10e2\u10d4\u10d1\u10d8, \u10d7\u10e3 \u10de\u10d0\u10e0\u10e2\u10d8\u10d8\u10e1\/\u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10d1\u10da\u10dd\u10d9\u10d8\u10e1 \u10db\u10d8\u10d4\u10e0 \u10db\u10d8\u10e6\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10d8 \u10db\u10d0\u10dc\u10d3\u10d0\u10e2\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10e0\u10d0\u10dd\u10d3\u10d4\u10dc\u10dd\u10d1\u10d0\u10d7\u10d0 \u10ef\u10d0\u10db\u10d8 77-\u10d6\u10d4 \u10dc\u10d0\u10d9\u10da\u10d4\u10d1\u10d8 \u10d0\u10e6\u10db\u10dd\u10e9\u10dc\u10d3\u10d0?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363267,"quiz_id":"18191","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 15:33:04","updated_at":"2018-01-21 15:33:04","questionName":"\u10e0\u10dd\u10d2\u10dd\u10e0 \u10ee\u10d3\u10d4\u10d1\u10d0 \u10de\u10d0\u10e0\u10e2\u10d8\u10e3\u10da\u10d8 \u10e1\u10d8\u10d8\u10e1 \u10db\u10d8\u10d4\u10e0 \u10db\u10d8\u10e6\u10d4\u10d1\u10e3\u10da\u10d8 \u10de\u10d0\u10e0\u10da\u10d0\u10db\u10d4\u10dc\u10e2\u10d8\u10e1 \u10ec\u10d4\u10d5\u10e0\u10d7\u10d0 \u10db\u10d0\u10dc\u10d3\u10d0\u10e2\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10e0\u10d0\u10dd\u10d3\u10d4\u10dc\u10dd\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d3\u10d0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d0?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":363266,"quiz_id":"18191","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-21 15:32:27","updated_at":"2018-01-21 15:32:27","questionName":"\u10e1\u10d0\u10de\u10d0\u10e0\u10da\u10d0\u10db\u10d4\u10dc\u10e2\u10dd \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10d4\u10d1\u10d8\u10e1 \u10d3\u10e0\u10dd\u10e1 \u10db\u10d0\u10df\u10dd\u10e0\u10d8\u10e2\u10d0\u10e0\u10e3\u10da \u10e1\u10d0\u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10d5\u10dc\u10dd \u10dd\u10da\u10e5\u10e8\u10d8 \u10ec\u10d0\u10e0\u10d3\u10d2\u10d4\u10dc\u10d8\u10da\u10d8 \u10e0\u10dd\u10db\u10d4\u10da\u10d8 \u10d9\u10d0\u10dc\u10d3\u10d8\u10d3\u10d0\u10e2\u10d8 \u10e9\u10d0\u10d8\u10d7\u10d5\u10da\u10d4\u10d1\u10d0 \u10d0\u10e0\u10e9\u10d4\u10e3\u10da\u10d0\u10d3?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
363269
0
120
block

როგორი შედეგი დგება, თუ კენჭისყრის შედეგები ბათილად იქნა ცნობილი საარჩევნო უბანთა ნახევარზე მეტში ან რამდენიმე უბანში, რომლებშიც ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობა საარჩევნო ოლქში ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის ნახევარზე მეტია და გავლენას ახდენს არჩევნების შედეგებზე და მაჟორიტარული არჩევნების შედეგები ბათილად იქნა ცნობილი?

حدد الإجابات الصحيحة  

(0/0)
363274
0
120
none
363275
0
120
none
363278
0
120
none
363276
0
120
none
363272
0
120
none
363277
0
120
none
363265
0
120
none
363264
0
120
none
363271
0
120
none
363273
0
120
none
363270
0
120
none
363268
0
120
none
363267
0
120
none
363266
0
120
none