משק המים והמלחים

سؤال 1 of 1

  الوقت المتبقي


0
485221
0
60
block

תפקידו העיקרי של נתרן הינו:

حدد الإجابات الصحيحة  

(0/0)
485225
0
60
none
485226
0
60
none
485227
0
60
none
485229
0
60
none
485231
0
60
none
485233
0
60
none
485234
0
60
none
485235
0
60
none
485236
0
60
none
485237
0
60
none
485238
0
60
none
485240
0
60
none
485241
0
60
none
491952
0
60
none